Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta


Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta
Foto: Siim Lõvi

Seetõttu vaatame veidi tagasi ja tuletame meelde, millise ajalooga on meie vald.

Halduspiirkonnal ja siinsel ümbruskonnal oli rikkalik minevikupärand. Enamiku praeguse Sõmeru valla territooriumil asuvate külade ajalugu ulatub muinasaega. 1241. aastal koostatud "Taani hindamisraamatus" on nimetatud Aluvere (Alouerae), Andja (Adnjias), Kohala (Tolks), Rägavere (Rakkeurae), Sõmeru (Someruerae), Sämi (Semis), Ubja (Ubias), Uhtna (Octinus), Vaeküla (Wayküll), Võhma (Vemais), Varudi (Waradas) külasid. Neist viimane oli oma 45 adramaaga üks suurematest küladest Põhja-Eestis. Siinne muinaseestlane haris põldu ja kasvatas karja. Neid kaugeid aegu meenutavad rohked kultusekivid.

Varudi külas asuvad kaks kivikalmet, muinasasulakoht ja ohvriallikas, Aluvere külas ohvriallikas. Kuna Sõmeru valla maadel ei ole kunagi olnud oma kirikut, siis jagunesid külad kolme kirikukihelkonna vahel - Viru-Nigula, Viru-Jaakobi ja Rakvere. 1919. aastal kuulus Sõmeru valla täiskogusse 198 liiget (kõik taluperemehed + 1/10 maatameestest) ja nende poolt valitud vallanõukogusse 19 liiget. Elanike arv vallas oli 2907.

Vallavolikogu ülesanneteks oli valla majanduselu juhtimine, palgaliste ametimeeste ja kooliõpetajate valimine, omavalitsusorganite tegevuse järelevalve ja valla liikmete hingekirja vastuvõtmise otsustamine. Vallavalitsus töötas vallavanema isiklikul juhtimisel, ehkki temale oli nõuandjaks valitud kuus vallavanema abi, kellel oli otsuste tegemisel üksnes nõuandev hääl. Alates 1920. aastast sai vallavalitsus otsustusõiguse. Nõukogude okupatsioonivõimud lõhkusid seni kehtinud süsteemi ning 1945. aastal moodustati külanõukogud. Kaarli külanõukogu asus algul Sõmeru mõisa hoones. Alates 15. märtsist 1949 asuti Langile kuulunud majja Ubja tee ääres, kus oldi kuni 1991. aastani.


Vald täna

Valla arengu jaoks on väga olulised valla rahva arvamused ja ettepanekud. Koos teiega, head inimesed, sai valmis valla uus arengukava, kus kõik teie soovid ja ettepanekud kirjas. Aitäh teile selle eest! Nüüd tuleb üheskoos hakata kõiki seatud eesmärke ellu viima. Olen kindel, et koos teie kaasabiga täituvad lõpuks kõikide soovid ja unistused. Pean väga tähtsaks inimeste kaasamist valla juhtimisse ning kutsun kõiki inimesi valla arengus senisest enam kaasa rääkima. Seetõttu toimuvad alates aprillist valla volikogu istungid erinevates valla külades. Ootame istungitele kõiki kaasa mõtlema ja rääkima, kuidas valla elu paremini edasi viia. Toimumiskohad ja ajad anname eelnevalt teada.

Igal kevadel peale lume sulamist tuleb lume alt välja igasugust sodi ja prahti. Taas kord on kavas teha üle valla üks suur talgupäev, mis toimub 5. mail. Jätkuvalt toimuvad keskkonnakolmapäevad, kus on võimalik õppida ja saada uusi ideid koduaia ja -ümbrus kujundamiseks. Hea rahvas, ühendame jõud ja teeme kõik üheskoos oma kodukohad ilusaks ja puhtaks!