Kevadtalvine märts: Märts on tänavu olnud tavapäraselt tegevusrohke


Kevadtalvine märts: Märts on tänavu olnud tavapäraselt tegevusrohke
Foto: Eero Hänninen

Märtsikuu on märkamatult jõudnud viimasesse nädalasse. Kevad saabus justkui kalendri järgi. Paari eelmise lumemölluga talve järel oli lõppenud tali jälle omamoodi - ohtrasti vihma jaanuari alguses, siis tubli talv ja selle kiire kadumine.

Jääminek ja suurvesi paistavad tänavu meid säästvat. Ometi oli 25. märtsil Lähkma jõel Jaamaküla all jääsulg toonud vee kogunisti Laanemetsa taresse. Suurim tänu maakonna päästeteenistusele, kes pühapäeval kutsele operatiivselt reageeris ja jää purustas!

Teed on samas auklikud - ootame pikisilmi võimalust nende hööveldamiseks- lappimiseks.

Märts on tänavu olnud vallaasutustele tavapäraselt tegevusrohke.

Vallavalitsus valmistas ette ja volikogu arutas-otsustas valla põhimääruse muutmise. Põhiosa sellest käsitleb vallaeelarve koostamise, täitmise ja aruandluse, samuti uue dokumendi - neljaks aastaks kehtestatava eelarvestrateegia - koostamist. Toonitan, et uus tulude-kulude kasutamise kord on kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse järgi senisest märksa jäigem. Vabariigi Valitsus on siin ohjad senisest hoopiski pingumale tõmmanud, samas masukärbetega laastatud tuluallikaid taastamata. Siiski - 2006. aasta aprillist kehtinud valla põhimäärus sai põhjalikult uuendatud.

Märtsis on valmimas Surju keskasula kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti renoveerimise tööprojekt, aprillis kuulutame välja selle ehitushanke, suvel asume loodetavasti ehitama.

Seoses vastava tööprojektiga, mis puudutab kõiki keskasula elanikke, on meil palve, et EKE Projekti kui projekteerija pöördumisel - pöördutakse kõigi majade elanike ja korteriühistute juhtide poole - oleksite kiired tutvuma ja kooskõlastama teie kinnistuid puudutava trassi asukoha ja muud ehitusega seoses olevad küsimused. Uued trassid paigutatakse enamasti olemasolevate kõrvale, arvestades uuenenud olukordi, uusi ehitisi-rajatisi. Väljavahetamisele kuuluvad ühistrassid kuni iga hoone liitumispunktini.

Metsaääre külaelanikud on jõudmas oma pumbamaja ja veetorustike uuendamiseni hajaasustuse veeprogrammi toel. Edu ja üksmeelt neile!

Korteriühistu Surju 7 on südilt alustanud oma suure maja soojustusprojektiga. Energiaaudit on tehtud. Kredexi tugiprogrammi abil tahetakse maja väljastpoolt renoveerida nö pealaest jalatallani. Lisaks on kavas ka kütte- ja ventilatsioonisüsteemi uuendamine. Edu korteriühistule, samas soovitus kõigile teistelegi elamutele - võtke ennast kokku ja katsuge samaga alustada!

Surju Põhikooli pere, sh õpilased esimesest viimase klassini, tähistas Emakeelepäeva, Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeva, 14. märtsil lausa vaimustava meisterlikkuse ja südikusega. Koguni üle kolmandiku õpilastest osales luulevõistlusel emakeelepäeva tähistamiseks ja Surju kuulsa luuletaja Ilmi Kolla mälestamiseks mitmekümne ilusa luuletuse esitamisega. Tuhat tänu kõigile esinejatele, koolmeistritele, emakeeleõpetaja Riina Ollole ja ürituse idee autoritele ning žürii liikmetele Taavi Pukk'ile ja Elvi Piirile!

Rahvamaja näitering on jätkuvalt heas vormis - 23. märtsil toodi välja tore Lydia Koidula näidend "Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola". Meisterlikud olid nii Mäeotsa talu noored-vanad, Maie ja tema kosilased, kui ka kõik teised osalised. Tõhusa teatritüki on lavastanud Aime Vill. Tubli!

Ilusat kevadet!