Kohtla-Järve korteriühistutel on õiguskantslerile veel palju küsimusi

 (31)
Kohtla-Järve, VKG
Uus tn 9, Kohtla-JärveFoto: Madis Veltman

Kohtla-Järve korteriühistute juhid pöördusid Kohtla-Järve küttekriisi asjus õiguskantsler Ülle Madise poole. Majahaldurite sõnul annab kantsleri vastus ühest küljest küll lootust, et probleemi lahendamisega hakatakse tegelema riiklikul tasemel, teisalt aga tekitab see üha uusi küsimusi.

Ülle Madise tõdeb, et Kohtla-Järve korteriühistute juhtide kirjeldatud olukord on kahtlemata väga tõsine. “Praegu kehtivast seadusandlusest ei piisa kütte väljalülitamisega seotud probleemide lahendamiseks. Kohusetundlikult küttearveid tasuvad, kuid sellest hoolimata naabrite võlgade tõttu kütteta jäetud korteriomanikud on tõepoolest väga keerulises olukorras. Kahjuks ei pruugi selle olukorra lahendamisel abiks olla ka võlgnike korterite müük,” märkis ta.

Õiguskantsleri sõnul ei pruugi küttevõlgade tekkimise ärahoidmiseks või nende likvideerimiseks pakutavad lahendused toimida nendes regioonides, kus korterite hinnad on väga madalad või kus on vähe korteriostust huvitatud inimesi. Sellistes piirkondades ei pruugi võlgades korter leida ostjat ja/või ei kata müügist saadud summa kütte- jm võlgnevusi. Säärases olukorras jäävad inimesed tegelikult kaitseta. “Ma palusin ministritel ja riigikogul selle probleemi lahendamiseks välja töötada uued, reaalselt (muu hulgas ka Kohtla-Järvel) toimivad abinõud. Valitsus on selles suunas juba tööle asunud,” kinnitas Ülle Madise.

Madise arvates ei oleks probleemile tõhus lahendus ka see, kui soojusenergia tarnijaid kohustataks kortermaju kütma võlgnevustest hoolimata. “See viiks soojuse hinna tõusuni või halvimal juhul soojustarnija pankrotini. Seesama leiaks aset ilmselt ka siis, kui soojusettevõtja õlule langeks võlgnike korterite müümise kohustus,” märkis ta.

Loe edasi Põhjarannikust.