Konverentsil kõneldi terve kogukonna kooli tähtsusest


Konverentsil kõneldi terve kogukonna kooli tähtsusest
Foto: Taavi Arus

Põlva külje all Rosmal peeti laupäeval, 19. mail IV kogupere konverents "Head valikud hariduses. Terve kogukond.", kus arutleti kogukonna ja kooli suhete ning kogukonnakooli olemuse üle. Rosma Haridusseltsi ja Eesti Lastevanemate Liidu korraldatud konverentsist võttis osa 185 inimest, kes päeva lõpuks sõnastasid teesid terve kogukonna kooli kohta.

Konverentsi lõppdokument meenutab lapsevanematele, haridusametnikele ja omavalitsustele, et toetavat ja hoolivat kasvukeskkonda pakkuv kool saab tegutseda, kui kogukond sellist kooli soovib ja vajab. "Terve kogukonna ja kogukonda toetava kooli loomine ning hoidmine algab meist endast - igaühe panusest ja teadlikest valikutest. Selle õnnestumiseks on väga oluline koostöö, samuti omavalitsuste ja riigi esindajate hea tahe ning toetus. Kogukonnakoolis peitub meie ühine võimalus teel hoolivama ja tasakaalukama ühiskonna ning elukeskkonnani," seisab dokumendis.
Neljandat aastat peetud kogupere konverentsi eesmärgiks oli vaadata terve pilguga haridusmaastikul toimuvale ning kutsuda kaasa mõtlema ja tegutsema rohkem lapsevanemaid. Esimesel korral oli konverentsi fookuses terve laps, teisel aastal terve pere, kolmandal terve kool ja nüüd terve kogukond. Konverentsil osales koos vabatahtlikega rekordarv - kokku 185 inimest: 101 täiskasvanut ja 84 last.

Esinejatena astusid üles Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina Ruus, Tallinna waldorfkogukonna üks eestvedajaid Aivar Haller, Pühajärve Haridusseltsi juhatuse liikmed Ene Reedi ja Margit Prede, Rosma Haridusseltsi lapsevanem Indrek Maripuu ning Võru uue waldorflasteaia idee käivitajad Pille Sõrmus ja Mari Peetsalu. Paralleelselt ettekannetega toimusid tegevused nii kooliealistele lastele kui noorematele, kelle päralt oli waldorflasteaed.

Kogupere konverentsil osaleti koos peredega. Konverentsirahvale valmistavad tervislikku toitu Seto sõsarad. Päeva lõpetas fantaasiapillimees Silver Sepp. Osalemine oli tasuta, omapoolse toetuse sai anda annetuse korras.

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab Johannese Kooli ja Lasteaia Rosmal tegevust. Mõlemad asuvad Põlva võrupoolse külje all Rosma külas Päkamäe kõrval. Koha vaimu on kujundanud siia 19. sajandil rajatud külakool, kus 1885. aastal sündinud Eesti kooliuuendaja Johannes Käis ning 1990. aastast tegutsev waldorfkool. Johannese Koolis Rosmal õpib täna 44 õpilast ja waldorflasteaias käib 28 last. Rosma Haridusselts on Kagu-Eesti piirkonnaülene haridusasutus, mis pakub valikuvõimalust hariduses kokku 11 omavalitsusest pärit peredele.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Euroopas ja maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 22 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool Rosmal ja Tartu Waldorfgümnaasium. Eestis tegutseb seitse waldorfkooli ja üheksa waldorflasteaeda, mitmel poole Eestis kaaluvad aktiivsed vanemad uusi algatusi. Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendusse kuuluvates waldorflasteaedades on 363 last ja -koolides 487 õpilast. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras.