Koolidirektor: Õpetajad peaks saama kõrgeimat palka Eestis

 (45)
Koolidirektor: Õpetajad peaks saama kõrgeimat palka Eestis
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpetajad.Foto: erakogu

Viljandimaal Karksi-Nuias asub 353 õpilasega August Kitzbergi nimeline gümnaasium. Karksi vallas asub ka Kitzbergi muuseum ning monument. Kool läheb uuele õppeaastale vastu akadeemilises rütmis ning kolme õppesuunaga gümnaasiumiastmes. Direktor Jaak Israel loodab eelkõige, et Eestis hakatakse õpetaja elukutset väärtustama, nad peaksid saama riigi kõige kõrgemat palka.

„Kool on uueks õppeaastaks korralikult ettevalmistatud ja hoogne õppetöö võib alata (3. septembril see algaski - toim.). Uudsena võib nimetada seda,et 10. klassis rakenduvad meil kolm õppesuunda, milledeks on humanitaar-, reaal- ja spordisuund. Suundadest tulenevalt on õpilastel kohustuslikud valikkursused ja kursused mida saab vastavalt huvidele juurde  valida," selgitas Israel.

Lisaks saab koolis valida veel kursusi, mida pakutakse koostöös erinevate organisatsioonidega ja inimestega. Näiteks audiovisuaal-kursus, mida viib läbi Gerda Kulli-Kordemets ning kus õpilased saavad täiendada ennast filmi- ja teatrikunsti alal. Tihedat koostööd tehakse Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooliga. Koostöös nendega pakkutakse kursuseid nagu majandus- ja ettevõtlusõpe ning  vastavalt kursuse kavale lisanduvad 3D modelleerimine, majandusmatemaatika, spordipsühholoogia ja spordifüsioloogia.  

„Rõhutan aga seda, et põhirõhk on ikka akadeemilistel ainetel ja need ained, mis saavad õpilasele tulevikus määravaks, on õppekavas maksimaalses mahus," ütles direktor Israel.

Mulgimaal esirinnas

Kooli läks sel aastal 353 õpilast. Koolide jaoks kõige olulisemad on aga 1. ning 10. klassi minejate arv. Oma kooliteed alustas siin 29 õpilast ning gümnaasiumiosas asub 10. klassides õppima 35 õpilast (17 humanitaar-, 9 reaal- ning 9 spordisuunas).

„Rõõmu teebki see, et meil on lapsi, keda õpetada ja kindlasti oleme Mulgimaal hariduse edendamisel esirinnas. Muretsema paneb see, et järjest enam suureneb nende perede arv, kes suunduvad tööle väljaspoole Eestit ja enamasti koos lastega. Mis nendest lastest tulevikust saab, näitab aeg. Sisimas loodan, et nad ei unusta oma kodumaad ja et neist saavad ikka kodukoha ja Eesti patrioodid," rääkis Israel.

Uhke oma õpetajate üle

Jaak Israeli sõnul on kooli õpetajakohad kenasti täidetud ning kaader oluliselt noorenenud.

„On tekkinud hea sümbioos noorte pedagoogide ja juba kogenenud pedagoogide vahel. Noored kolleegid toovad kaasa arusaadavalt uuenenud metoodika ja tulevad hästi kaasa muutustega koolis, mis aitab kaasa kooli arengule. See mõjub positiivselt õpilastele ja tänu sellele on neil soov oma haridusteed kodukoolis ka jätkata. Lisaks paistab see silma ka väljapoole ja õpilasi tuleb gümnaasiumisse nii Viljandimaalt kui Valgamaalt," ütles Israel rahulolevalt.

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpetajad. Foto: erakogu


Õpetajad teenigu Eestis kõige rohkem

Küsimuse peale, millest kooljuht unistab, vastas Israel, et praegusel haridusmaastikul valitseval keerulisel ajal on raske ka millestki unistada. Ta loodab, et õpetaja töötasu saab olema vastavuses tema panusega: „See peaks olema Eesti Vabariigi kõige kõrgemalt tasustatud ametikoht. Kui seda küsimust ära ei lahendata, jääme pikaks ajaks maadlema nende probleemidega, mis meie haridusmaastikul on," ütles Israel.

Oluline põhikooli osa ja erivajadusega õpilased

Direktori sõnul on lähiaastatel plaanis veelgi tõsta kooli akadeemilist taset, et suudetaks võrdselt konkureerida teiste gümnaasiumitega. Lisaks plaanitakse tõhustada õppe- ja kasvatustööd põhikooli osas: „Sellest, milliseks suudame nad kujundada sel perioodil, sõltub ka nende edasine haridustee," märkis Israel.

Koolides hakkab lähiaastatel suurenema ka hariduslike erivajadustega laste hulk, sest nendele mõeldud koole viimasel ajal suletakse. „Kindlasti suureneb koolides selliste õpilaste hulk. See seab tavakoolid raskesse olukorda ja nii tuleb meilgi nende õpet korraldama hakata. Loodame, et riigi rahastus selles osas koolidele kasvab, et me saaksime vastavaid spetsialiste palgata."
August Kitzbergi nimelise kooli õpetajaskond valmistas eelmisel õpetajate päeval oma õpilastele tõelise üllatuspommi, kus riietuti punk-stiilis. Israeli sõnul tõusid selle tulemusena õpetajate aktsiad laste silmis veelgi. „Laskem vahel meeled valla ja nii võib võita õpilaste südameid," on direktori sõnum.