Kubija spordi- ja puhkekeskus areneb rahvusvahelise projekti toel


Kubija spordi- ja puhkekeskus areneb rahvusvahelise projekti toel
Foto on illustratiivneFoto: TERJE LEPP

Võrulaste seas populaarsed Kubija terviserajad said tänavu mitu olulist täiendust: valmis uus harjutusväljak, abihoone, rekonstrueeriti Männiku tänav, Kubija rollerirada ühendati Kose- Haanja kergliiklusteega ning asfalteeriti spordikeskuse juures olev parkla ja juurdepääsud.

Tööd said teoks Eesti- Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekti ELRI-112 „Establishment of environment in Voru (EE), Sigulda (LV), St. Petersburg (RU) for development of tourism" raames.

Tegevused on mõeldud olemasolevate spordi- ja aktiivse puhkuse rajatiste ning võimaluste edasiarendamiseks, et aidata kaasa turismisektori kasvule Eesti-Läti-Vene piirialadel ning konkreetsemalt Sigulda, Võru ja Peterburi piirkonnas.

Tähtis on ka koostöö ja sidemete arendamine projekti partnerite vahel, kogemuste vahetus, kontaktide loomine turismi- ja spordiorganisatsioonide vahel ning piirkondlik areng rahvusvahelise koostöö kaudu. Projekti peapartneriks on Sigulda linnavalitsus ning kaaspartneriteks Võru linnavalitsus ja Peterburi linnavalitsuse kehakultuurija spordiosakond.

Võru linnas on projekti tegevused suunatud Kubija spordi- ja rekreatsioonipiirkonna edasiarendamisele, et parandada seal sportimise ja aktiivse puhkuse tingimusi ning luua juurde uusi võimalusi. Tänu projektile lisandub keskusele uusi funktsioone ning need rahuldavad nii kohalike inimeste ja Võrus viibivate külaliste aktiivse puhkuse soove kui ka sportlaste vajadusi.

Projekti toel rekonstrueeriti selle aasta suvel Männiku tänav Kubija järvega piirneval lõigul, Kubja rollerirada ühendati Kose- Haanja kergliiklusteega, uuendati spordi- ja mänguväljakuid, ehitati keskuse abihoone. Varem on radade hoolduseks soetatud traktor koos lisaseadmetega ning inventar ja tehniline varustus erinevate spordiürituste korraldamiseks.

Projekti kaudu on toetatud kolme Võrule tähtsat spordiüritust: Haanja rattamaratoni, Võru triatloni ja „Võru rollerit".

Tehtud tööd ja nende maksumus

Fitness'i- ja jõuseadmete, mängu- ja sportimisväljakute hange. Teostaja: OÜ Fixman Eesti, leping nr 1176 (26.11.2012) summas 51 269,34 eurot.

Keskuse abihoone ehitus (neli määrdeboksi, kaks välitualetti, kaks ruumi inventarile ja tehnikale). Ehitaja: OÜ Selista Ehitus, leping nr 493 (18.05.2013) summas 72 080,65 eurot.

Männiku tänava rekonstrueerimine Kubja järvega piirneval lõigul, parkimisplatsi rekonstrueerimine, välisvalgustuse ehitus, Kubija rolleriraja ühendamine Kose-Haanja kergliiklusteega ja valgustuse rajamine. Ehitaja: AS TREF, leping nr 494 (17.05.2013) summas 159 447,02 eurot.

Kubija spordikeskuse peahoone ja uue abihoone juurdepääsud ja platsid.

Ehitaja: AS Kagu Teed, leping nr 1054 (8.11.2013) summas 29 984,30 eurot. Võru osa projekti eelarves on 425 000 eurot, millest linna omaosalus on 10%. Projekt algas 2012. aasta aprillis ja lõpeb 2014. aasta juunis.