Kuidas talletada lammutatud Saue ajaloolise jaamahoone mälestust?

 (2)
Kuidas talletada lammutatud Saue ajaloolise jaamahoone mälestust?
Saue jaamahoone lammutamineSaue Sõna

Saue linnavalitsus palus sauelastelt ideid, kuidas talletada meie lammutatud Saue ajaloolise jaamahoone mälestust.

„Minu ettepanek on rajada asemele ootepaviljon (kolmest küljest seinaga), mis pakuks kaitset tuule ja tuisu eest. Sellel võiks olla ka kell. Uus perroon on küll moodne ja kaasaegne, kuid tugeva tuulega/tuisuga tuulevarju ja -kaitset ei paku. Uus asi võiks omada seega praktilist väärtust."

Sauekas Helen
_____________

„Loomulikult uus jaamahoone! Palkehitisena ei ole ta kallis. Peaasi, et inimestel oleks koht, kus olla tuule-, vihma-, külma- ja tuisuvarjus. Muidugi tekib oht, et jaamahoone muutub noorte pättide ajaveetmiskohaks. Pakun sellist ideed, et kokkuleppel G4S-iga hakkaks G4S partullauto igal õhtul ust lukustama ja igal hommikul ust avama ning paneks ööseks signalisatsiooni alla. Talvel lülitaks hommikul soojapuhuri sisse ja ööseks välja.

G4S patrullib nagunii ööpäev läbi Saue linnas, ilma, et neil midagi suuremat teha oleks.

Nii saaks hoida jaamahoonet lagastamise eest.

Kui Saue Linnavalitsus soovib mälestada eelmist jaamahoonet, siis saab ju panna palkmajaseinale mälestustahvli, et selle koha peal asus eelmine Saue jaamahoone neil aastatel, mis ta seal seisis."

Alar Koha
____________

„Olen paar korda Tallinna rohelistega ja Saue Linnavolikogu liikmena külastanud tasase maastikuga Taanimaad. Seal pakkusid mulle erilist huvi just väga vanad tootmis- ja eluhooned, mida nii väga lihtsalt ei tohigi maha lõhkuda. Saue linna hea sõber on Ledøje-Smørum Kommune borgmester Jens Jørgen Nygaard, kes elab traditsiooniliselt üle 100-aastases elamus. Soovitasin minagi volikogu liikmena juba aastaid tagasi Saue jaamahoone korrastada ja säilitada. Mis teha, kui demokraatias jääb enamus oma otsusele kindlaks. Minule ja kindlasti paljudele Saue linna ja valla elanikele on jäänud viimane võimalus, et mitte olla vihma- ja lumetuisus - saada kuidagimoodi räästa alla. Tahaksin teha linnavalitsuse poolt palutud ettepanekule omapoolse soovituse: ehitada bussi-, rongi- ja kergliiklustee äärde võimalikult huligaanikindlad ootepaviljonid. Kuna linnavalitsusel on käsil huvitav mõte, et rajada Saue linnale omased ühtsed arhitektuurilised tunnusväravad, siis võiksid need olla ühtlasi bussi- ja kergliikluse tarvis ootepaviljonideks.

Vanasti tundis tavainimene saue ära just jaamahoone järgi. Sellist jaamahoonet pole Eestis teist ollagi. Saue jaamahoonel oli omapärase kaldega katus. Kas panite tähele huvitavat katusesarikate arhitektuurilist lahendust? Eelpool mainitud ootepaviljonid peaksid meenutama Sauele juba omast arhitektuurilist lahendust."

Matti Nappus