Kümme aastat Tartu Päeva pargi saagat on viimaks lõpusirgel


Kalamaja pargi avamine
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Linnavolikogus vastu võetud Päeva pargi detailplaneering tähendab aastatepikkuse kemplemise käigus habeme ette kasvatanud menetlusprotsessi lõppu ja linnaosaseltsi suuremat haljasala ette nägeva unistuse purunemist.

Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 krundi ehk rahvapärasemalt Päeva pargi detailplaneeringu menetlus algatati juba mais 2005. Siis kehtis veel 1999. aastal kehtestatud linna üldplaneering, mis määras selle maa-ala sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga alaks, aga 2005. aasta oktoobris vastu võetud üldplaneering nägi alal juba ette väikeelamumaa ja osaliselt ka korruselamute maad.

Samal ajal asuti koostama Karlova miljööväärtusega hoonestusala kaitse kasutustingimusi, mis jõudsid kehtestamiseni 2010. aastal. Kuna tolleaegses teemaplaneeringus oli krundil suurem pargi- ja väiksem hoonestusala, siis kaebasid kruntide omanikud linna kohtusse, kus ka õigus saadi.

Loe edasi Tartu Ekspressist.