Kvaliteetse haridusega elanikkonna vähenemise vastu Võrumaal


Kvaliteetse haridusega elanikkonna vähenemise vastu Võrumaal
Foto: Oliver Hainsalu

Võru linna hariduskorralduses on jõutud punkti, kus on selge, et 2015. aasta 1. septembril alustab osaliselt renoveeritud ja osaliselt tuliuues hoones tööd riigigümnaasium. Eelmisel sügisel lasti käiku praeguse Kreutzwaldi gümnaasiumi põhjalikult renoveeritud hoone ning paralleelselt riigigümnaasiumi ehitamisega renoveeritakse Kesklinna kooli II korrus.

Seega võib mõningaste mööndustega Kesklinna kooli suhtes öelda, et kõik Võru kolme suurema üldhariduskooli õpilased alustavad järgmise aasta tarkusepäeval õppetööd nüüdisaegsetes ja värskelt valminud koolihoonetes. Koos uute hoonete valmimisega toimuvad ümberkorraldused ka koolikollektiivides.

Linnavolikogu eelmisel aastal tehtud otsuse järgi liidetakse Võru I põhikool ja Kreutzwaldi gümnaasiumi põhikooliosa üheks põhikooliks, mis alustab tööd praeguses Kreutzwaldi gümnaasiumi hoones, ning kõik gümnaasiumiastme õpilased asuvad õppima uues riigigümnaasiumis aadressil Seminari 1. Kõigi nende ümberkorralduste juures oli siiani lõpliku vastuseta küsimus, kas emb-kumb kahest uuest koolist luuakse Võru I põhikooli või Kreutzwaldi gümnaasiumi õigusjärglasena. Otsus, mille linnavolikogu mullu Võru I põhikooli säilitamise kohta langetas, oli esialgne ja tol hetkel formaalselt vajalik, et riigigümnaasiumi rajamisega edasi liikuda. Lõplikuks otsuse tegemiseks loodi hariduskorralduse töörühm, kuhu kaasati peale linnavalitsuse esindajate kõigi linna üldhariduskoolide õpetajate ja hoolekogude esindajad. Pärast erinevate argumentide ja seisukohtade vaagimist jõudis töörühm tänavu veebruaris peaaegu konsensuslikule seisukohale: Võru linnas pakutava hariduse kvaliteedile on parim lõpetada nii I põhikooli kui ka Kreutzwaldi gümnaasiumi tegevus ning asutada kaks uut kooli. Sellise lahenduse puhul saame valida mõlemale koolile parimad võimalikud juhid ja õpetajad. Just pedagoogiline kollektiiv on see, kes määrab kooli vaimsuse ja õpetamise kvaliteedi. Uute kollektiivide endi kätes on seejärel koolile nime valimine ja traditsioonide kujundamine. Kuna suure osa uute koolide õpetajaskonnast moodustavad kindlasti praeguste koolide parimad õpetajad, siis ei kao Võrust arvatavasti kuhugi ka Kreutzwaldi gümnaasiumi ja I põhikooli vaimsus ning parimad traditsioonid. Need saavad täiendust ja värskendust uutelt õpetajatelt, kes võetakse avatud konkursi korras tööle vabaks jäänud õpetajakohtadele.

Ei ole kahtlust, et Võrus pakutava hariduse kvaliteet on üks olulisemaid tegureid lastega perede ja noorte sidumisel Võru kui elukohaga ja linna elanikkonna kahanemistendentsi peatamisel. Meie kodulinnas pakutava hariduse kvaliteet oleneb aga otseselt õpetajate professionaalsusest ja valdkonna infrastruktuurist.

Abilinnapeana on mul väga hea meel konstateerida, et linna koolide õpetajad jõudsid pärast põhjalikku kaalumist suuremate intriigideta ühisele arusaamisele sellest, kuidas saavad Võru koolid endale parima võimaliku õpetajaskonna. Loodan väga, et volikogu selle ettepaneku ka otsuseks vormib. Siis on meil tublisti lootust, et Võru koolide prestiiž tõuseb uuele tasemele, meie noored jäävad lõviosas kodulinna vähemalt gümnaasiumi lõpetamiseni ning ükski potentsiaalne Võrru kolija ei jäta oma plaane katki siin pakutava hariduse kehva taseme pärast.