Laagris asuv Teemandi park saab täiesti uue näo

 (1)
Laagris asuv Teemandi park saab täiesti uue näo
Fotod: Koduvald

Laagri avalik ruum on pidevas muutumises ning nüüd on jõudnud kord jõeäärse Teemandi pargi kätte.

Laagri avaliku ruumi uuendamisse on viimastel aastatel palju panustatud. Jõekääru park, mida võiks iseloomustada vabakujulise maastikupargina, kannab looduslähedast ideed ning paistab silma oma punaste elementide, sildade ja omapärase valgustuslahendusega. Hilissügisel valminud Kultuurikeskuse park mõjub aga moodsama linnakeskkonnana, mis ootab kevadist ärkamist, kuid juba praegu on park aktiivselt kasutuses.

Disainibüroo Keha 3 loodud Saue valla kujunduskava on aluseks kõigile edaspidistele ettevõtmistele, mis muudavad ümbritsevat keskkonda. Kujunduskava eesmärgiks on hoida Saue vallale omast identiteeti, kujundada aleviku ilmet veelgi ühtsemaks ja muuta aleviku keskusala haljasalad senisest funktsionaalsemaks.

Suurimaks muutuseks pargis on jõe kohale kavandatavad platvormid, milleni viivad maastikku läbivad tasapinnalised rajad. Puidust jõeplatvormidel on võimalik korraldada väiksemaid esinemisi (nt jõekontserte), mida on nõlvadele paigaldatud isteplatvormidelt

Jõgi lähemale ja väikevorme juurde

Koostöös Tajuruumi maastikuarhitektidega on vallavalitsus jõudnud projektini, mis võtab tähelepanu alla kogu Teemandi pargi ning alevikeskuse jõeäärse ala. Teemandi pargi nimetus tuleneb eelkõige Pääsküla jõe äärsest haljasalast, kus asub Jaan Teemandile pühendatud mälestuskivi. Nimi iseloomustab pargi asukohta, on lihtne ja meeldejääv.

Teiseks oluliseks ja atraktiivseks maastikuelemendiks Laagri alevikus on Pääsküla jõgi. Vesi on alati andnud linnaruumile juurde kvaliteeti. Praegu pakub jõgi peamiselt vaid silmailu, kuid tahame, et lähitulevikus tooks jõgi kaldale melu ning lubaks isegi varbad vette pista. Teemandi pargist saab Jõekääru Inglise tüüpi pargi ning Kultuurikeskuse moodsa pargi mõjutuste ristumispunkt.

Teemandi park jääb Laagri aleviku peamistele liikumissuundadele. Pargi uuendamisel tekitatakse ühendatud rohe- ning jalakäigualade süsteem, mis moodustab tervikliku ruumi. Ühtne kergliiklus ning hästi planeeritud keskkond kutsub liikuma ühest punktist teiseni.

Üheks suurimaks eesmärgiks kujuneb liikumisteede ja parkimise lahendamine efektiivsel moel. Alale jäävad parklad saavad tulevikus korrapärase kuju ning funktsiooni. Vallavalitsuse maja vastas olev parkla jääb mõne koha võrra väiksemaks ning pargi teise alasse jääv parkla saab selle arvelt kohti juurde. Seejuures on eesmärgiks pargiga seotud tänavalõigu aktiveerimine – olemasolevalt kergteelt pääseb mugavalt parki.

Pargi uuendamisel kasutatakse palju juba olemasolevat struktuuri. Kogu lahendusega püüame väliruumile juurde luua uusi võimalusi ning kasutust väikevormide näol – välikohvikud, uued istumisalad, prügikastid, haljastus, kaldaplatvorm, uuenenud pargivalgustus.

Projektalal on plaanis säilitada kõrghaljastus, vajadusel korrigeerida olemasolevat. Alale on planeeritud täiendavalt konteinerhaljastus, mis suvisel perioodil koosneks erinevatest dekoratiiv- ja maitsetaimedest.

Suurimaks muutuseks pargis on jõe kohale kavandatavad platvormid, milleni viivad maastikku läbivad tasapinnalised rajad. Puidust jõeplatvormidel on võimalik korraldada väiksemaid esinemisi (nt jõekontserte), mida on vastavatelt nõlvadele paigaldatud isteplatvormidelt mugav jälgida. Jõge jääb ilmestama veepealne valgustuslahendus. Kogu projektalal on kasutatud looduslähedaselt pehme muljega uudset puitsillutist, mida kombineeritakse betoonkivi ja asfaldiga.

Hetkel oleme jõudnud eskiisi tasandile – kõik tähelepanekud ning mõtted on paberile kirja pandud. Maastikuarhitekt Edgar Kaarega koostöös on põhjalikult analüüsitud Laagri alevikku tervikuna ning liigutud sujuvalt projektalani, ühendades kõiki vajalikke lülisid omavahel. Terviklahenduseni jõudmisel pakub park mitmekülgseid funktsioone: ideaalne kohtumispaik, tore ajaveetmiskoht, võimalus külastada välikohvikud ning paik ürituste ja sündmuste läbiviimiseks.