Lähenemas on rahvusvaheline puuetega inimeste päev


Lähenemas on rahvusvaheline puuetega inimeste päev
Eestielu

Kõik rahvad tunnistavad ütlust “Tervis on inimese ülim vara”. Terve inimene on elutegevuse mõttes teovõimeline ja õnnelik.

Keerulisem on olukord haigestumise korral ja veelgi halvem, kui on tegemist sünnipärase puudega või kui puue on saadud mingi trauma või kroonilise haiguse tagajärjel. Kuid elu jätkub, ja mis tahes puudega inimene peab sellega toime tulema. Tänapäeva meditsiin on hea – õnne korral on see võimeline puudest jagu saama, kui ei, siis puuet leevendama mingil määral kindlasti.

Tõsiseks toeks puuetega inimestele on nende koondumine ühiskondlikesse organisatsioonidesse – puudega inimeste liitudesse, ühingutesse ja klubidesse. Võrumaa Puuetega Inimeste Koda on sidusorganisatsioon, tegevusväljal on momendil 16 puuetega inimeste ühingut või seltsi. Erinevate nimetuste all tegutsedes on neil kõigil ühine eesmärk: vaatamata puuetele üritada inimestel paremini toime tulla oma eluga, toetada ja kaitsta nende huve tööhõives, jagada infot haiguste ravi ja haiguste ennetamise kohta, õhutada neid osalema ühiskondlikus tegevuses ja sulanduda paremini ühiskonda.

Tänuväärset tööd puuetega inimeste toetussfääris teevad puuetega inimeste ühingute aktivistid. Mõeldud on siin ühingute või seltside juhatuse liikmeid ja aktiivseid kaasalööjaid. Need on toimekad inimesed, kes vaatamata oma tööhõivele, igapäevastele toimetustele ja sageli ühiskondlikule tegevusele teistes valdkondades, leiavad aega pühenduda ka puuetega inimeste muredele.

Üks nendest paljudest, kes silma hakkab, on Anne-Lii Smeiman, Võrumaa Diabeetikute Seltsi asutajaliige, kauaaegne juhatuse liige ning aktiivne osaleja diabeediühingu tegevuse korraldamisel. Anne-Lii on see hea hing, kelle poole küsimustega või abi saamiseks pöörduja saab naeratuse ja hea sõna osaliseks. Ja muidugi ka abi või nõuande osaliseks. Vaatamata tõsisele töökoormusele leiab ta mahti Võrumaa PIK-is kaasa lüüa – Anne-Lii on koja juhatuse esimees.

Lähenemas on rahvusvaheline puuetega inimeste päev.

Soovime Anne-Liile ja kõikidele puuetega inimestele selle päeva puhul tervist, tublit hakkamasaamist, vastupidavust, õnne ja edu ning paremaid elamusi.