Laimjala ja Kihelkonna vald vaevad koolide tulevikku


Harku vangla
Foto: Ilmar Saabas

Õpilaste vähesuse tõttu kaaluvad Kihelkonna ja Laimjala vald ülejärgmisest õppeaastast koolikorralduse muutmist.

Kihelkonna põhikooli nimekirja kuulus sel õppeaastal vaid 28 last. Kihelkonna vallavanema Raimu Aardami sõnul on koolikorralduse muutmise teemat volikogus informatsiooni korras korduvalt arutatud ning sellest on juttu olnud ka kooli hoolekogus, kirjutab Saarte Hääl.

“Järgmiseks õppeaastaks me seda otsust veel ei teinud, kuna sel sügisel läheb meil üheksandasse klassi üsna palju lapsi,” põhjendas Aardam. “Pärast nende lõpetamist jääb õpilaste arv aga tunduvalt väiksemaks.”

Kas alles jääb kuus või neli klassi, on Aardami sõnul otsustamise küsimus.

Aardami sõnutsi saaksid Kihelkonna valla lapsed sealse 4- või 6-klassilise kooli lõpetamise järel edasi õppida lähikonnas asuvas Kärla või Lümanda koolis. “Juba praegu käib osa meie valla lapsi Lümanda ja Kärla koolis,” märkis Aardam.

“Variante on kaks, kas nelja- või kuueklassiline, aga pigem pooldatakse kuueklassilist kooli,” ütles Laimjala vallavolikogu esimees Aarne Lember. “Kui olukord paraneb, on kuue klassi pealt võimalik põhikooliks tagasi minna, nelja pealt pidi see raskem olema.”

Lembri sõnul on kooli tulevikku puudutav otsus veel tegemata. “Praegu on mõtlemisaega, peab veel rääkima lapsevanematega ja asja hoolekogu koosolekul arutama, aga see otsus tuleb ära teha. Mitte sel sügisel algavaks kooliaastaks, aga järgmiseks aastaks kindlasti.”