Legend Saha kabelist: kolm kolpa otsivad kuju

 (3)
Legend Saha kabelist: kolm kolpa otsivad kuju
Saha kabeli 19. sajandi alguses.Foto: Eesti Kunstimuuseum

Saha kabeli seinas on kolm auku, mis ei ole kaugeltki tavalised augud. Nende tekke kohta on käibel kolm erinevat versiooni. Nüüd on õudnud kätte aeg leida tõde!

Rahvamälu versioon

Kunagi sõitsid merel kolm Taani kaupmeest, kes merehätta jäädes lubasid pääsemise korral, eemalt paistvale kõrgendikule, kus suur puu kasvas, kabeli rajada. Nad pääsesid, raiusid maha püha puu ja hakkasidki ehitama kabelit. Päeval ehitatu oli hommikuks aga lõhutud. Jäädes ööseks varitsema, püüti kinni kolm kohalikku meest, kelle lõhkumise motiiviks osutus vaen uue usu vastu ja kättemaksusoov puu raiumise eest. Mehed müüriti peadpidi seina sisse ja nende kolbad olnud veel kaua seina sees näha. Hiljem jäid ainult augud.

Skeptikute versioon

Eelnev versioon on jama ja augud on tekkinud ümmarguste raudkivide müürist väljakukkumise tagajärjel.

Kas kolm kolpa panid müüri sisse kabeli ehitajad? Foto: erakogu

Rebala muuseumi variant

Kolm kolpa panid müüri sisse kabeli ehitajad. Pealuid oli kabeli juurest külluses, sest kalmistu oli selle koha peal olnud juba muinasajast. Kolmest kolbast kaks on ilmselt laste omad, mis on selleaegse suremuse statistika valguses loomulik. Esialgu võisid kolbad olla peidetud müüri sisse ja olid ka tõenäoliselt krohviga kaetud. Hiljem, kui krohv selle koha pealt maha kukkus, tulid kolbad nähtavale. Õhu ja päikese kätte sattununa kolbad lagunesid ja müüri sisse jäid vaid nende jäljed. Inimesed siiski mäletasid, et seal kolbad olid ja tekkis tore jutt, mis kätkeb endas küllaltki standardseid motiive mereõnnetusest, kabeli ehitamisest, müüride lõhkumisest ja inimeste sissemüürimisest. Kõigil neil motiividel on ajaloolised põhjendused merelt tulevate vallutajate, kirikute ehitamise ebapopulaarsuse ja vana usu pooldamise näol.

Inimeste sissemüürimiste levinud legendid on aga tekkinud omaaegsest ehitusmeistrite või kellegi teiste kombest müüridesse inimjäänuseid pista. Väga põnev on asjaolu, et K.F. Ungern-Sternbergi suurepärasel 19. sajandist pärineval litograafial (kabelil all vasakus nurgas) on kolme augu asukoht tähistatud kolme valge laiguga. Samas kui aukude puhul oleks pidanud need kohad olema mustad.

Tõde päevavalgele!

Otsustasime aukude kuju täpselt välja selgitada ja võrrelda saadud tulemusi inimpealuudega. Kui selgub, et tegu on siiski pealuudest jäänud aukudega, läheb veelgi põnevamaks. Peale selle, et saab teha antropoloogilisi võrdlusi, tõstatub täie põnevusega kolme kolba sümboolne tähendus ja nende müürimise olemus. Peale Valge Daami ja rohkete sissemüüritud neitsite ja rüütlite tuleb kindlasti jutuks templiordu, vabamüürlased jms.

Mõne kuu pärast loodame aukude virtuaalsed mudelid kätte saada ja edasi oleneb kõik andmebaaside ja meie võimalustest nendega töötamisel.

Tulemuste teada saamiseks jälgige blogi www.rebala.ee.