Lepatriinu lapsed sorteerisid sipelgas Ferdaga prügi


Lepatriinu lapsed sorteerisid sipelgas Ferdaga prügi
Eestielu

Alanud Kassiaasta on Põlva linnas kuulutatud turvalisuse aastaks. Laste jaoks on oluline, et nende kasvukeskkond oleks ohutu nii kodus kui väljaspool seda.

Üheks ohtude tekitajaks nii inimestele, loomadele kui loodusele tervikuna on kindlasti prügi ja jäätmed.

Brüsselis Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinna võitnud Eesti Keskkonnaameti avaliku sektori programmi „Ferda vähendab prügi” eesmärgiks on pöörata tähelepanu jäätmetekke vähendamise vajadusele ja selle võimalustele, mis on loodud laste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja säästva eluviisi edendamiseks.

2.veebruaril toimus lasteaias Lepatriinu õppepäev, kus Põlvamaa Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Veiko Maastik õpetas Hõbe- ja Kullatriinu rühma koolieelikuid prügiga targalt ringi käima. V. Maastikule ei jäänud märkamata Lepatriinu esisel platsil konteiner papi ja paberi jaoks, mille eest sissejuhatuseks kiita saadi. Prügi vähendamise õppeprogramm lasteaedadele “Sipelgas Ferda sorteerib prügi “ maskotiks on käpiknukk sipelgas Ferda, kellega iga laps sai isiklikult tutvust teha.

V. Maastiku poolt kaasavõetud prügi jagati laste etteütlemisel osavalt kuude erinevasse papist „prügikonteinerisse”: olmeprügi, klaas, paber, pakend, bio-jäätmed, ohtlikud jäätmed. Näitlik prügi sorteerimine tõi laste hulgas kaasa kahtlemisi ja vaidlusi, oli lastele ja rühmade töötajatele huvipakkuv ja õpetlik.

Õppepäeva ilmestasid mitmed reklaamklipid ja õppefilm sellest, kuidas sünnipäeval tekkinud prügi ja jäätmeid õigesti realiseerida. Filmist nähtud sorteeritud jäätmete ümbertöötlemisprotsess oli lastele niivõrd huvitav, et üks poistest lubas suureks saades kindlasti prügisorteerijaks hakata. Keskkonnaametilt kingituseks saadud kaks teemakohast lauamängu aitavad lastel teadmisi kinnistada ja neid praktikas kasutada.

Järgides sipelgas Ferda õpetusi, lubasid lapsed prügiga targalt ümber käia ja kindlasti kutsuda korrale kõiki, kes keskkonna säästikkuse reeglite vastu eksivad. Hoiame koos oma koduplaneeti ja elu, sest kõnekäänu järgi on vaid kassile antud üheksa elu.