Linnavalitsus: Tartu eelarve näitab edukat majanduskriisist taastumist

 (2)
Linnavalitsus: Tartu eelarve näitab edukat majanduskriisist taastumist
Foto: Tanel Meos

2013. aastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 129 miljonit eurot. 80% tuludest moodustasid põhitegevuse tulud ning 20% investeerimistegevuse tulud.

"Eelmisel aastal jätkus edukas majanduskriisist taastumine. Mitmete näitajate osas jõudis Tartu linn kriisieelse taseme lähedale ning 2014. aastal on oodata sellest möödumist. Negatiivse trendina võib märkida hõive nõrka kosumist," kommenteeris eelmise aasta tulemusi abilinnapea Kajar Lember.

Põhitegevuse tulusid laekus 104 miljonit eurot ehk 100,3% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üle poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 53 miljonit eurot ehk 101,1% eelarvest. Seda oli 7,9% enam kui eelmisel aastal. Maksutulusid kokku laekus 55 miljonit eurot ehk 101,2% eelarvest. Toetusi põhitegevuseks laekus 34 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 101% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 15 miljonit eurot ja muude tuludena veel 0,5 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud olid 94 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas. Kululiigiti on põhilised väljaminekud personali- ja majandamiskuludeks, antavad toetused moodustavad kuludest kaheksandiku. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe oli 9,2 miljonit eurot.

Investeeritud on 39 miljonit eurot ehk 85% eelarvest. Üle poole investeeringutest läks Tartu idapoolse ringtee ehituseks. Muud suuremad objektid olid Tartu Loodusmaja ehitamine, investeeringud täiendavate lasteaiarühmade loomiseks ja Nooruse 9 hoone ostmine gümnaasiumi rajamiseks.

Tartu linn tasus 16 miljonit euro ulatuses laenukohustusi ning laenas võlakirjade emiteerimise teel 20 miljonit eurot. 31. detsembri seisuga oli linna raha jääk 5,2 miljonit eurot. Tartu võlakoormus oli 59 miljonit eurot, mis moodustas põhitegevuse tuludest 49%.