Linnavalitsus vaagis Triinu lasteaia ja Rakvere Linna Algkooli eelmise õppeaasta tööd


Linnavalitsus vaagis Triinu lasteaia ja Rakvere Linna Algkooli eelmise õppeaasta tööd
Pilt on illustreerivTopFoto/Scanpix

Rakvere Linnavalitsus arutas esmaspäevasel istungil Lastaed Triin ja Rakvere Linna Algkooli 2010/2011.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõtteid.

„Tegemist on koolieelse lasteasutuse seadusest tuleneva nõudega, mille kohaselt haridusasutused esitavad kord aastas oma töökokkuvõtted linnavalitsusele," rääkis abilinnapea Ain Suurkaev. Ain Suurkaevu sõnul on kokkuvõtted koostatud kooskõlas haridusasutuse sisehindamise aruannetega, mille koostamisse kaasati ka välisekspert.  

Nii Lasteaed Triin kui Rakvere Linna Algkool kuluvad tervistedendavad haridusasutuste võrgustikku, väärtustavad ja tutvustavad tervislikke eluviise. Samuti rakendatakse mõlemas lasteaias lapsest ja tema arengust lähtuvat Hea Alguse metoodikat. Kokkuvõttes toodi Lasteaed Triin tugevustena välja mitmesuguseid ülelasteaialisi üritusi, väljasõite loodusesse, õueõpet. Möödunud õppeaastal atesteeriti neli lasteaiaõpetajat vanempedagoogiks.

Õpetajad tõid välja häid võimalusi täiendkoolitusteks.

Lasteaial toimiv koostöö hoolekoguga.   Lasteaed Triinu osaleb MTÜ Lastekaitse Liidu ennetavas pilootprojektis „Kiusamisest vaba lasteaed". Lasteaiast kooli minnes peaks mudilastel olema pagas, mille abil saada hakkama klassiruumi eriliste sotsiaalsete suhetega.  

Rakvere Linna Algkooli (RLA) tugevuseks olid eelmisel õppeaastal head õpitulemused, toimiv tugi- ja õpiabi süsteem, mitmekesine ja aktiivne klassiväline töö ning sportlik tegevus.

RLA õpilastel on küllalt palju võimalusi oma vaba aja sisustamiseks nii oma koolis kui ka väljaspool kooli tegutsevates huviringides. RLA mudilas- ja poistekoor ning rahvatantsurühmad osalesid Tallinnas IX koolinoorte laulu- ja tantsupeol.

Eelvoorudes laulis mudilas- ja poistekoor välja I kategooria. Koolis on tähtsal kohal keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine. Kool võtab osa RMK Sagadi Looduskooli, Virumaa Muuseumide, Lääne-Viru Keskraamatukogu jt programmidest.  

Rakvere Linna Algkoolis õppis 2010/2011. õ-a 135 õpilast, lasteaias käis 108 last, Lasteaias Triin käis 251 last. 

Ain Suurkaevu sõnul lubavad nii Lasteaed Triin kui Rakvere Linna Algkooli eelmise õppeaasta head töötulemused positiivselt vastu minna ka alanud kooliaastale. 

Teised linna haridusasutused esitavad oma kokkuvõtted linnavalitsuse järgmistele istungitele.