Lumetorm „Monika“ Rae vallas


(foto: Delfi, Tanel Meos)
(foto: Delfi, Tanel Meos)Eestielu

9.-10. detsembril möllas Eestis lumetorm „Monika“, mis seadis ka meie koduvalla teehooldusmeeskonna ja vallajuhtide ette keerulise, kuid mitte võimatu ülesande.

10. detsembri öösel kell 3.00 kuulutati maanteeameti poolt keeruliste ilmastikuolude tõttu välja ka eriolukord, mis tähendas, et kõik maanteeameti poolt hooldatavate madalama klassiga teede sõidetavus tagatakse 24 tunni asemel 48 tunniga. Rae vald ei saanud endale seda lähenemist lubada. Kokkuleppel maanteeameti teehooldajaga seadis vallavalitsus eesmärgiks hoida lahti ka meie valla jaoks olulised riigiteed: Aruküla tee, Vaida peatänav, Kooli tee Lagedil, Aaviku tee, Rae küla tee, Jüri tee, Seli tee -  viimase kahega saime hakkama alles pühapäeval. Alates 10. detsembri varahommikust ehk siis ajal, millal torm ei näidanud veel vaibumisest märkigi, asus enamus meie valla inimestest „võitlusse“ tuisuga, nii ka teehoolduse meeskond. Teehoolduse meeskonna toime ja suutlikkuse tagamiseks organiseeris vallavalitsus täiendavaid jõude tublide ja koostöövalmite valla kodanike ja ettevõtjate seast. 10. detsembri õhtuks, kui torm näitas taandumise märke, saime olulisemad teed ka lahti lükatud. Kuid ilmataat mängis vingerpussi, juba 11. detsembri hilisel hommikutunnil algas uus lumesadu ja teehooldemeeskond asus uuesti lumesajuga võitlusse. Selle asemel, et teede olukorda parandada, tegeleti jällegi läbitavuse tagamisega. Ühiste jõupingutuste tulemusel suudeti 12. detsembri õhtuks lahti lükata kõik olulisemad valla teed ja lasteasutuste teed, platsid ja kõnniteed. Selleks hetkes oli teehooldusmeeskond teinud 3 ca 18 tunnist tööpäeva.

Vallavalitsus tänab  kõiki vallakodanikke, kes aitasid hättajäänuid, suutsid säilitada rahu ja kannatlikkuse ning mõistmise, et see oli meie kõigi jaoks keeruline ja raske olukord.

Paljud meist ei pidanud paljuks ise vabatahtlikuna appi tõtata nagu näiteks Vigo Kumari Peetri külast või  siis Jüri Kasemäe tn 1 elanikud, kes nähes lumetraktori tulekut, asusid kohe tegutsema, teisaldades teeäärest oma autod ja andes labidatele „valu“, aitähh Teile!

Mida sellest kõigest õppisime?

Esmalt tuleb tõsiselt võtta meedias päästeameti poolt antud juhiseid ja tormihoiatusi ning sellekohaselt ka käituda.

Teisalt tahan kõigile autoomanikele südamele panna, et kui teeolud on tõesti kehvad ja edasi enam tõesti ei saa, siis palun jätke auto juhipoolse esi- või küljeklaasi taha telefoninumber, et saaks ühendust võtta autoomanikuga, kui teehooldaja jõuab autoni.

Väga palju on kasu külavanemate kaudu liikuvast infost abivajajate aitamiseks kriisiolukorras (kiirabi, päästeamet), sest tõepoolest igale poole ei jõua ju ka parima tahtmise juures ning seetõttu tuleb töökäigus ka operatiivselt prioriteete muuta, et abivajajate juurde saaks tee õigeaegselt lahti. Siin võiks esile tõsta külavanemaid Mairiika Kirsimägi, Ramses Alliksoo ja Taivo Laherand.

Vallavalitsus omaltpoolt koostas juba lumetõrjetööde käigus täiendavaid lumelükkamisjõude pakkuvate kodanike ja ettevõtjate nimekirja koos kontaktidega, et tulevikus sellistes keerulistes olukordades efektiivsemalt toime tulla.

Siinkohal lubage tänada Monika poolt korraldatud „peo“ sangareid, kelledest paljud veel selle artikli kirjutamise ajal pehmest padjast ja soojast tekist mõnu tunnevad ja teenitult! Nad on endast meile rohkem andnud, kui me seda arvata oskame.

Selle möllu ajal olid meile kõigile abiks ja toeks järgmised Töömehed:

Ain Puna, Jaanus Saarik, Margus Valgma, Tauno Aidma, Aleksander Pikk

Priit Kaselaan, Aleksander Puhk, Vigo Kumari, Taivo Laherand, Kalle Suurekivi, Peeter Lüüs, Raul Maripuu, Toomas Rui, Veiko Velberk.

Täname ka ettevõtjaid ja nende töötajaid, kes meile appi tulid:

Enn Kikkas, Andres Lampe, Jaanus Kiivit, Peeter Pihlakas, Jüri Kreintal, Arnold ja Priit Põldmäe.

Mehed, suur tänu Teile!

Vallarahvale kannatlikku meelt ja rohkem mõistmist.