Maanteeameti hinnangul tekib ehitusmaavaradest varsti puudus, keskkonnaministeerium ei nõustu

 (7)
Keila teeehitus
Keila tee-ehitusFoto: Hendrik Osula

Möödunud nädalal teatas maanteeameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirk, et ameti prognooside kohaselt hakkab alates 2020. aastast Eestis puudu tulema teede ja taristuobjektide ehitamiseks vajalikest maavaradest, mistõttu tõuseb oluliselt ka teede ehituse maksumus.

Ehitusobjektid, millele Sirk viitas, on Rail Baltic, Tallinna-Tartu maantee Kose-Mäo lõik ning Talliinna ringtee, mida aastast 2020 (tõenäoliselt) samaaegselt ehitatakse. Tema sõnul kujuneb kriitiliseks olukord Harjumaal ja Kesk-Eestis, sest näiteks Rail Balticuga seotud tee-ehituse maht on väga suur –plaanis on 80 uut silda ja viadukti koos pealesõitudega, 80 km kogujateid ja 200 km raudtee teenindusteed.

„Viie aasta pärast hakkab varustuskindluses esinema regionaalseid probleeme, mistõttu võetakse tee-ehitusobjektidel kasutusele naaberregioonis paiknevaid varusid, mis veokauguste suurenemisel tõstavad oluliselt tee-ehituse maksumust,“ kirjutas Sirk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas.
Ministeerium kriisi ei näe

Maanteeamet hindas ehitusmaavaradega (nt pae- ja dolokivi, liiv) varustatust aastateks 2016-2025. Keskkonnaministeeriumi maapõueosakonna juhataja Maris Saarsalu sõnul tuleb sellest tööst välja, et ehitusmaavarade vajadus olenemata suurte taristuobjektide rajamisest püsib üle-eestiliselt üsna stabiilsena, mõnevõrra suureneb ehitusliiva vajadus aastatel 2018-19.

Loe pikemalt Harju Elust.