Mahavõetud hekk läks Toila vallavalitsusele maksma 3000 eurot

 (25)
hekk
Foto on illustratiivne.Foto: Bianca Mikovitš

Seitse aastat kestnud kohtuvaidlus lõppes Toila vallavalitsusele kaotusega ja valda 55 meetri pikkuse heki hävitamises süüdistanud kinnistuomanikule tuleb maksta 3000 eurot hüvitist.

Üks Toila vallas Pikal tänaval asuva kinnistu omanik esitas 2008. aastal Tartu halduskohtule kaebuse vallavalitsuse toimingu õigusvastaseks tunnistamiseks ning tekitatud kahju hüvitamiseks.

Kaebuse kohaselt laskis Toila vallavalitsus raiuda kaebajale kuuluval kinnistul kasvavat siberi kontpuu hekki, sirelihekki ja neli kuuske. Sellega tekitati kaebajale varaline kahju, mis seisneb heki ja kuuskede taastamise ning kaebaja kinnistule uue aia rajamise kuludes. Tartu halduskohus tunnistaski vallavalitsuse tegevuse heakorratööde tegemisel õigusvastaseks, ent jättis rahuldamata kahju hüvitamise nõude.

Mõlemad pooled kaebasid asja ringkonnakohtusse edasi ning viimane saatis kahju hüvitamise nõude halduskohtule uueks arutamiseks. Seekord mõistis Tartu halduskohus maaomaniku kasuks välja 29 437 krooni (peaaegu 1900 eurot). Seekord leidis kohus, et vallavalitsuse tegevusel ning tekitatud kahjul on põhjuslik seos.

Nüüd kaebas vallavalitsus uuesti ringkonnakohtusse, kes omakorda halduskohtu otsuse tühistas. Ringkonnakohtu arvates ei kontrollinud halduskohus kahju hüvitamise nõude seisukohast olulisi asju, nagu heki taastumine, heki võimalik õigusvastasus ning heki taastamise maksumus. Selleks ajaks oli asi kohtus olnud juba üle kolme aasta.

Loe edasi Põhjarannikust.