Mahepõllumajandusmaa osatähtsus on suurim Austrias, Rootsis ja Eestis


ÖKOLOOGILISED TOOTED
MahetoitFoto: Rauno Volmar

Eestis oli 2014. aastal kasutatavast põllumajandusmaast 16 protsenti ehk 155 600 hektarit mahemaad. Euroopa Liidu riikide hulgas oleme mahepõllumajandusmaa osatähtsuselt kolmandal kohal, meist veidi suurem on see Austrias (18 protsenti) ja Rootsis (17 protsenti).

Mahepõllumajandusmaa hulka arvatakse kogu maa, mida majandatakse tunnustatud mahepõllumajanduslike nõuete kohaselt: nii täielikult mahepõllumajanduslik maa kui ka maa, kus alles toimub üleminek mahepõllumajanduslikule tootmisele. Seega võetakse mahemaana arvesse vaid põllumajandusameti mahepõllumajanduse registris ametlikult registreeritud ja rangete reeglite järgi majandatavad maad ning mitte kogu sünteetiliste mineraalväetiste- ja tehislike taimekaitsevahenditevaba põllumajandusmaa, mida Eestis on mahemaast palju rohkem.

Euroopa Liidus oli 2013. aastal kasutatavast põllumajandusmaast mahepõllumajandusmaad keskmiselt kuus protsenti. Lähinaabritega võrreldes on mahepõllumajandusmaa osatähtsus Eesti järel kõrgeim Lätis (10 protsenti), järgnevad Soome (üheksa protsenti) ja Leedu (kuus protsenti). EL suurtes põllumajandustootjariikides on mahepõllumajandusmaa osatähtsus madalam. Näiteks Poolas, Prantsusmaal ja Ungaris jääb see alla viie protsendi.

Loe edasi Vooremaast.