Märjamaa bussijaama sisesõidu eeltööd algavad lähiajal

 (1)
Pilt on illustreeriv
Pilt on illustreerivFOTO: Marko Mumm

Küsimustele vastab Märjamaa abivallavanem Triin Matsalu. Märjamaa alevi keskväljaku ja Sauna tänava rekonstrueerimise põhiprojekt on jagatud kolme etappi, tänavu tegeldakse I etapi töödega. Lõppenud on hange nii bussijaama kui selle juurde viiva sisesõidutee ehitamiseks. Millal läheb ehitamiseks?

Sissesõidutee hankel osales kaks pakkujat, soodsama pakkumuse esitas AS Lemminkäinen. Võimalik, et sissesõidu ehitamise eeltööd algavad käesoleval nädalal. Ehitajaga on projekti esimene töökoosolek teisipäeval, 30. juunil ja siis selgub täpne alustamise aeg.

Bussijaama hoone ehitaja on OÜ EHTO ja ehitamiseks läheb ilmselt 12. augustil.

Pakkumise kutses eeldas vallavalitsus, et sisesõidutööde eeldatav maksumus on koos käibemaksuga umbes 100 000 euro ringis, tegelik summa kujunes üksjagu suuremaks - 137 527 eurot.

Nii see on, aga muudki hanked kinnitavad seda, et ehitushinnad on tõusnud. Kuna bussijaama hoone ehitaja on valitud ning hoone valmib sügiseks, siis bussijaama-esise tee ehitamine tänavu on oluline bussijaama kasutusse võtmiseks.

Sissesõidutee ala ei ole väga suur, mis muudab töö nii kalliks? Võrdluseks: see summa on peaaegu sama suur, kui kulus eelmisel talvel kogu vallas talihooldustöödeks (156 000 eurot).

Rajatav bussijaama esine plats kaetakse kahekihilise asfaltbetoonkattega. Tehakse kõnniteed bussijaama ette ja ümbrusse. Hanke mahus on ka bussijaama hoone kommunikatsioonide ehitus: vee-, kanalisatsiooni- (tuleb ehitada ka vahepumpla) ja sidetrasside ehitus koos hoonesse sisseviimisega, paigaldatakse madalpinge kaabel, ehitatakse uus tänavavalgustus.

Loetelus on ka ehitusobjekti ettevalmistusega seotud tööd, näiteks kändude ja heki eemaldamine, äärekivi ja parkettkivikatte lammutamine, tänavavalgustusmastide ja maakaabli demontaaž. Samuti on hinnapakkumuses pingid, prügikastid, liiklusmärgid ja teekattemärgistus. Väikesel pinnal on üksjagu nikerdamist nõudvaid töid, see pole vaid asfaldi laotamine, kusjuures tegijad peavad arvestama, et samal ajal võivad paralleelselt käia ka bussijaama hoone ehitustööd.

Kui keskväljak saab lõplikult uue ilme alles tööde viimases etapis, siis missugune on esialgne haljastus bussijaama ja Pärnu maantee vahel, mis samuti on hinnapakkumuse osa?

Ka projekti haljastus on jagatud etappideks, seega rajatakse kõik vastavalt sellele. Bussijaama ja Pärnu mnt vahel on haljasala, kus on muru ja põõsashekid ning üksikud põõsad. Pärnu maantee äärne kõnnitee on ühendatud bussijaama esise teega.

Milliselt eelarverealt töid rahastatakse? Küsimus on ajendatud sellest, et kuna hange kujunes eeldatust kallimaks, „sööb see ära" ka osa teedehoolduse raha.

Bussijaama esise sissesõidutee rahastamine toimub teeehituse investeeringute realt.

Hanke planeerimise ja algatamisel oli teada, et muud teede investeeringud sõltuvad sellest, kui kalliks kujuneb sissesõidutee ehitus. See, kui kalliks miski hanke tulemusel kujuneb, ei oska keegi täpselt planeerida.

Keskväljaku tööd on jagatud kolme etappi. Millal miski valmib?

I etapp on bussijaama sisesõidutee, mille lõplik valmistähtaeg on november 2013. Samaks ajaks valmib ka bussijaama hoone. Märjamaa bussijaama hoone ehituse projekti kogumaksumus on koos käibemaksuga 101 810,84 eurot, millest PRIA poolt rahastatav summa on 64 000 €.

II etapp on Sauna tänav koos kõnniteega (kavas aastal 2014), III etapiks on kogu keskväljak oma rajatistega, selle etapi valmimine saab toimuda eeldatavalt peale 2015 aastat. Täpset aastat ei oska hetkel öelda, loodame, et ehitamisel saame kasutada ka Euroopa Liidu järgneva eelarveperioodi vahendeid.