Meremäe uueks vallavanemaks valiti Aivar Luts


Meremäe uueks vallavanemaks valiti Aivar Luts
Google

Meremäe vallavolikogu valis uueks vallavanemaks Aivar Lutsu, kes on praegune Kanepi vallavolikogu liige ja varem olnud Kanepi kauaagne vallavanem.

Meremäe vallavanema ametikohale kandideerisid kaks kandidaati, Meremäe valla kultuurijuht Emeri Saluveer ja Aivar Luts. Salajasel hääletusel kogus Luts kohalolnud kümnelt volikogu liikmelt seitse häält ja Saluveer kolm häält.

Volikogu päevakorras olnud punkt teha Mikitamäe, Misso ja Värska vallavolikogudele ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus lükati tagasi. Ettepaneku vastu hääletas kuus volikogu liiget ja poolt oli neli.