Miks linnud linna tükivad?

 (5)
Linnapildid veebruarist
KajakasFoto: Andres Putting

Linnad meelitavad ligi mitte ainult inimesi, vaid ka linde, kuid inimeste ja lindude elu ühises linnaruumis pole harmooniline ning inimene otsib viise, kuidas „linnuprobleemist“ vabaneda.

Tartu ülikooli linnuökoloogia teaduri Marko Mägi sõnul on kolm peamist põhjust, mis meelitavad linnud linna: suhteliselt head toitumistingimused, kiskjate puudumine ja soodsad pesitsusolud.

„Linnuprobleemide“ temaatika on viimastel aastatel üha aktuaalsemaks muutunud, sest üha enam on esile kerkinud olukordi, kus inimeste ja lindude huvid ristuvad. „Õigem oleks öelda, et need on olukorrad, mis tekitavad esmalt inimestele ebamugavust, lindudele enestele muutuvad need probleemiks alles siis, kui inimene vastumeetmed kasutusele võtab,“ arutles Mägi.

Probleemiks on näiteks lindude kisa ja kära, roojamine, harvemini inimeste otsene ründamine ning taimestiku hävitamine, sh just äärelinnade väikestel aialappidel, kus linnud võivad kahju teha.

Loe edasi Lõunaeestlasest.