Mootorsaaniga liigeldes tuleb järgida mitmeid reegleid

 (2)
Mootorsaaniga liigeldes tuleb järgida mitmeid reegleid
Foto: Ilmar Saabas

Rõuge valla lumistele maastikele on lisaks inimeste ja loomade jälgedele lisandunud mootorsaanide tekitatud rajad. Mootorsaanidega liiklemine tekitab aga erinevaid probleeme maaomanikele, kelledelt tihti pole maastikul sõitmiseks luba küsitud.

Seetõttu tuletan mootorsaanidega liiklejatele meelde, et vastavalt liiklusseadusele maastikul, välja arvatud ranna ja kalda piiranguvööndis, võib maastikusõidukiga (mootorsaan ja ratasmaastikusõiduk) sõita või seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Ranna ja kalda piiranguvööndis võib maastikusõidukiga sõita ning parkida looduskaitseseaduses sätestatud korras. Kaitsealal ja püsielupaigas reguleerib maastikusõidukiga sõitmist kaitseeeskiri. Kohalikul omavalitusel on õigus kehtestada kohaliku omavalituse üksuse territooriumil  täiendavaid nõudeid maastikusõidukite liiklemisele.  Samuti ei tohi maastikusõidukiga sõita teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav.  Tohib sõita ka teel, kus seda lubab sellekohane liikluskorraldusvahend.

Maastikusõidukiga võib teed ületada tingimustel, et tee on mõlemale poole piisavalt nähtav, sellega ei tekitata ohtu teel liiklejatele ja sõidutee ületatakse kõige lühemat teed mööda. Teel sõites peab maastikusõidukijuht andma teed teistele liiklejatele. Maastikusõiduki liiklemise nõuete rikkumise eest võib liiklusseadus § 260 alusel karistada rahatrahviga kuni 50 trahviühikut (kuni 200 €). Pikemalt saab maastikusõidukite liiklemise korraldusest ja maastikusõiduki juhtimisest lugeda liiklusseaduse 8. peatükist.