Muhust leitud ehted pärinevad kalmest

 (2)
Arheoloogilised väljakaevamised Maidlas
Foto: MARI LUUD

Kolmapäeval käis grupp arheolooge Muhu saarel, et heita pilk peale kändude juurimisel avastatud võimaliku kalmega. Raiesmikult muistseid esemeid leidnud kohalike meeste Rein Saksakulmu ja Mihkel Mägi tegutsemisega jäid arheoloogid rahule. Objekt võetakse ajutise kaitse alla.

Muinsuskaitseameti arheoloogia vaneminspektor Nele Kangert rõhutas, et tegemist pole mitte peidetud aardega, vaid 11.–13. sajandist pärineva kalmega, kirjutab Saarte Hääl.

“Käisime ka ise kolmapäeval kohapeal. Leidsime põlenud inimluid, eelnevalt oli leitud pronksist käevõrusid, rinnakee katkeid, rinnanõelu ja üks kirves. Mitmed esemed olid tahtlikult deformeeritud või katki murtud, mis oli selleaegsele matmiskombestikule iseloomulik,” selgitas Kangert.

Tema sõnul on kännujuurimine kalmet kahjustanud. “Võtame selle ajutise kaitse alla. Järgmine töö on kalme piiride eeluuringutega väljaselgitamine. Suuremaid kaevamisi praegu ette näha pole. Kalme seni säilinud osa tuleks säilitada võimalikult puutumatuna. Objekti edasine saatus otsustatakse pärast täpsemaid uuringuid,” selgitas vaneminspektor.