Muuseumisõprade õhtul räägiti Väike-Maarja valla monumentidest


Muuseumisõprade õhtul räägiti Väike-Maarja valla monumentidest
Huvilised Heiki Koovi ettekannet kuulamas. Foto: Ilve TobrelutsVäike-Maarja Valla Infoleht

Väike-Maarja muuseumis toimunud muuseumisõprade õhtul rääkis Eesti monumentide e-kataloogi koostaja Heiki Koov Väike-Maarja ja Eesti monumentidest.

Lääne-Viru maakonnas asub kokku umbes 300 monumenti, Väike-Maarja vallas paikneb neist 40. Kogu Eesti peale ulatub see number aga pea nelja tuhandeni. Monumentide hulka on lisaks ausammastele arvatud ka mälestustahvlid, mälestuskivid, bareljeefi d jne. Heiki Koov on monumentide kohta andmete kogumisega tegelenud 2005. aastast alates.

Internetikataloogi koostamiseks on Heiki Koovi sõnul kaks põhjust: 1. Paljud monumendid on tänaseks lihtsalt kivid, sammaldunud ja täiesti unustusse vajunud. Koos saame muuta nad elavaks.

2. Sarnaselt monumentidele on unustusse vajunud ka arhiivides, muuseumides, raamatukogudes ja ka erakogudes asuvad monumenditeemalised infomaterjalid. Miks mitte panna neid Internetti kõigile koduloohuvilistele vaatamiseks?

Internetis saab seni monumentide kohta kogutud materjaliga tutvuda aadressil www.monument.ee Kõigil on sellelt aadressilt võimalik uurida, milline materjal juba on monumentide kohta kogunenud.

Heiki Koov on suutnud nende aastatega koguda ulatusliku andmebaasi. Kindlasti on aga veel palju materjali: fotosid sammaste, kivide jne avamiselt, ka hiljem nende juures tehtud fotosid, ajaleheartikleid jms, mis pole Heiki Koovini veel jõudnud.

Kõigil on võimalik selle olulise varamu täienemisele kaasa aidata. Tutvuge monumentide e-kataloogiga ja vaadake oma kodused materjalid üle. Äkki on just teil olemas midagi sellist, mida kataloogi ühe või teise monumendi juurde lisada.