Narva-Jõesuus lõppes rahvusvaheline noorsooprojekt


Narva-Jõesuus lõppes rahvusvaheline noorsooprojekt
Erakogu

12.-18. augustini toimus Narva- Jõesuus Ida prefektuuri piirivalvebüroo valmidusüksuses rahvusvaheline noorsooprojekt „Stranger in the Internet", mille peateemaks oli internetiohtude ennetamine ja noortel suhtluskeskkonna parendamine läbi liikumise ja aktiivse kaasatuse. Osalejateks noorteks olid noored Lätist Vidzeme regioonist, Leedust Utena piirkonnast, Poolast Bialystokist ja Eestist Lääne- Virumaalt Haljalast - igast riigist oli 6 noort vanuses 13-17 eluaastat.

Nädala jooksul oli palju õpitubasid, omavahelisi diskussioone ja arutelusid, presentatsioone, õppefilmiklippide vaatamisi ja hulgaliselt mänge vahepaladeks õpitubadele. Noored olid jagatud segagruppidesse, kus pidid nad omavahel rääkima kas inglise või mõnes arusaadavas keeles, et üksteisest aru saada. Ühe õpitoa läbiviimise ajal oli noortel võimalus kohtuda veebikonstaabel Maarja Punakuga, kes rääkis osalejatele mõningatest internetiga seotud riskijuhtumitest ning arutleti nende võimalikust ärahoidmisest tulevikus. Igal õhtul toimusid kultuuriõhtud,  kus iga maa tegi soojenduseks oma kodumaad tutvustava etteaste ning hiljem õpiti üheskoos mõningaid viisakusväljendeid ning leiti sõnades sarnasusi. Tutvustati traditsioone ja tavasid ning toodi paralleele teiste riikidega.

Viiendal päeval toimus väljasõit Eesti ajaloo- ja kultuuriväärtustega tutvumiseks. Väljasõit algas Narva- Jõesuust hommikul vara ning juba kell 11 sai alguse Tartu vanalinnas seiklusmäng „Kultuuri- ja fotojaht". Kuus segagruppi said kätte Tartu linna kaardid,  kuhu oli märgitud peale kümme punkti, mis oli vajalik üles leida. Punkte otsides oli noortel võimalus teha peatusi tegemaks sisseoste. Õhtuks oldi juba Narvas külastamas Narva kindlust giidi saatel ning jäi väheke aega Fama kaubanduskeskuseks. Enne projekti lõpetamist toimus viktoriin teemal „Mida kuulsin, mida nägin" - viktoriini olid küsimused koondatud nädalasest tegevusest.

Nädalase projektitegevuse tulemus kajastus osalejate noorte poolt antud tagasisides,  kus toodi välja, et paranesid suhtlemisoskused, ollakse julgemad, ollakse kursis riskidega internetis ning osatakse neid vältida, saadi teada midagi uut erinevatest maadest.

Hea meel on tõdeda, et vabaaja tegevuste väljamõtlejateks ja läbi viijateks olid seekord vabatahtlikena noored ise - abilistena osalesid Kätrin Jaakson ja Linda Emilie Teetlok Vaivara vallast ning Diana Algus ja Laura Ojamaa Põlvamaalt.

Haljala noortest osalesid projektis: Ailet Kalde, Annika Esto, Egle Saaremõts, Raido Maasik, Rainer Ambos ja Lauri Mets.

Projekt sai teoks tänu Sihtasutuse Archimedes rahastusele programm Euroopa Noored kaudu, elluviijaks oli Ida prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talitus ja piirivalvebüroo valmidusüksus.

Tänud veebikonstaabel Maarja Punakule, valmidusüksuse kokkadele ja abikokkadele, kes valmistasid maitsvad road ning logistik Andres Aitile logistilise tegevuse eest!!!