Narvas saab teisipäeval õigusapteegist juriidilist abi


Narvas saab teisipäeval õigusapteegist juriidilist abi
Foto: Heiki Rebane

Teisipäeval, 14. juunil kella 10.00 - 14.00 korraldab juristide liit ühekordse ettevõtmisena väljaspool Tallinna Narva Linnavalitsuses Õigusapteegi - tasuta õigusabi osutamise elanikkonnale.

Õigusabi annavad kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid. Nõustame tasuta abivajajaid notaritoimingute, pärimisõiguse, perekonnaõiguse, lastele elatisraha nõuete, töölepingu seaduse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistu, lepingu- ning võlaõiguse alal.

Kui õigusabivajaja teisipäeval Narva õigusnõustamisele ei jõua, siis on igal inimesel võimalus oma küsimus esitada eesti või venekeelsesse õigusabi veebiportaalis www.juristaitab.ee või www.juristaitab.ee/ru

Eesti Juristide Liidu missiooniks on elanikkonna õigusteadlikkuse tõstmine ja õigusteenuste muutmine kättesaadavamaks. Eesti Juristide Liidu „kaubamärgi“ üheks osaks on Õigusapteek, elanikkonnale tasuta õigusabi osutamine ja seeläbi abivajajate õigusteenuste kättesaadavuse leevendamine.