Neljale Läänemaa kiviaja asulakohale on kahe aastaga lisandunud 40


 ARHEOLOOG MATI MANDEL JA UUGLA KÜLA KIVIKALME
FOTO: Marko Mumm

Doktoritöö tarbeks Läänemaa kiviaegse asustuse jälgi otsiv doktorant Kristjan Sander on siin kahe aastaga avastanud 40 kiviagset asulakohta – seda on enam kui kümme korda senisest rohkem.

Eesti tuntuima kiviajauurija ja Sanderi ühe juhendaja Aivar Kriiska sõnul on terves Eestis teada 400 kiviaegset asulakohta. „Kristjan on teinud tõsise muudatuse meie teadmistes Läänema kiviajast ja andnud kõva panuse kogu Eesti ala uuringutesse. Kümne protsendi lisandumine on väga märkimisväärne,” ütles Kriiska.

Seni oli Läänemaal teada Kaseküla kiviaegne asulakoht umbes 3000 aastat eKr ja matusepaik Jalukses, mille vanus on ebaselge. Seni on kõige hilisem avastus olnud 1990. aastail avastatud Valge-Risti asulakoht. Samuti on mitmelt poolt Läänemaalt saadud juhuleide.

„Eriti oluline on aga see, et Läänemaa näitab meile kiviaja kohta midagi, mida me veel ei teadnud või olime näinud vaid vilksamisi mõnes Karjala kannase muistses lahesopis,” ütles Kriiska.

Loe edasi Lääne Elust.