Nõuded muru niitmisel - ka Rae vallas tohib muru olla kuni 15 cm pikkune

 (4)
Paksu Margareeta kõrval
Foto: Andres Putting

Vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale on kinnistuomaniku kohustus teha tiheasustusalade haljasalal umbrohutõrjet ja niita muru.

Muru või kulu kõrgus ei tohi olla rohkem kui 15 cm ja see peab olema sobivuses naabrite muru kõrgusega. Ära ei tohi unustada, et kinnistuomaniku kohustused laienevad automaatselt ka puhastusalale, milleks on kinnistu või ehitusega piirnev ala, mis ulatub sõidutee lähima servani.

Tiheasustusalaks loetakse Lagedi, Jüri, Assaku ja Vaida alevikku ning Peetri küla. Samuti kõik menetletava üldplaneeringu maakasutuskaardil esitatud olemasolevad või kavandatavad elamumaad, ärimaad, tootmis- ja ärimaad, keskusemaad ning ühiskondlike ehitiste maad.

Hajaasustusalal on vaja rohtu, heina või kulu niita ehitise ümber vähemalt 15 meetri ulatuses.

Sel suvel toimub kinnistute heakorra, sealhulgas ka muru niitmise üle Rae valla territooriumil ulatuslik kontroll.