Ohtlik tagasipööre Tallinn-Narva maanteel suletakse

 (44)
TEE
Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

Kostiverest linna sõites peavad autojuhid iga päev Tallinn-Narva maanteel tegema väga ohtliku tagasipöörde.

Nüüd on Maanteeamet kui riigitee haldaja otsustanud ohtliku tagasipöörde sulgeda ja ehitada maanteest lõuna poole Maardu Lõunakarjääri maaüksusele uue teelõigu, mida mööda Kostiverest tulija saab pöörata enne Tallinn-Narva maanteed kohe vasakule ning sõita kuni prügila ringristmikeni, et sealt juba ohutult ühineda linna suunduva liiklusvooga. Praeguse tagasipöörde kohale rajatakse tunnel, kuhu mahuks kergliiklustee.

Täpne liiklussõlme uus lahendus selgub projekteerimise käigus. Maanteeameti tellimusel on ette valmistatud eskiis “Riigitee number üks Tallinn-Narva 19. kilomeetril Võerdla ristmiku vasak- ja tagasipöördekohtade sulgemiseks”, mille kohaselt on Maanteeametil vaja omandada Jõelähtme vallale kuuluvast Maardu lõunakarjääri katastriüksusest ligi 40 310 ruutmeetri suurune maa-ala. Jõelähtme vallavolikogu otsustas 17. detsembril 2015 anda nõusoleku “Riigitee number üks Tallinn-Narva 19. kilomeetril Võerdla ristmiku vasak- ja tagasipöördekohtade sulgemiseks” eskiisikohase äralõike tasuta võõrandamiseks riigile. Äralõige hõlmab Jõelähtme valla munitsipaalomandis oleva Maardu lõunakarjääri katastriüksuse 24504: 003:0916, pindalaga 273,16 hektarit, põhjapoolset osa ja selle täpne suurus selgub projekteerimistööde käigus. Maardu Lõunakarjääri maaüksuse kasutusvaldaja OÜ Starhill kooskõlastas Maanteeameti ettepaneku Jõelähtme vallale kuuluvast ülalmärgitud katastriüksusest ligi 40 310 ruutmeetri suuruse maa-ala riigile tasuta võõrandamiseks. Tööd algavad järgmisel aastal.