Omavalitsused said sildistatud

 (1)
Omavalitsused said sildistatud
Värvilised. Rae valla 2010. aasta fotokonkursi tööRae Sõnumid

Oktoobri alguses tutvustas siseministeerium omavalitsuste võimekuse pingerida. Parimate väljaselgitamisse võib suhtuda nii ja naa.

Näiteks ıAasta ema„ väljaselgitamine tekitab küsimuse, kas siis ühe või kahe lapsega ema ei tee oma ıematööd„ kunagi nii hästi, et saada märgatuks, kuid samas väärtustab aasta ema valimine emaks olemist.

Võimekaima omavalitsuse väljaselgitamine on nagu parima kooli otsimine. Koolide pingerida on palju kirutud, kuid õppida parimas ei ole fakt, mida häbenetakse. Kuid iga ebavõrdsetes oludes tekitatud pingerida viib igihalja küsimuseni, milleks seda vaja on.

Küsimus on õigustatud, sest juba ainuüksi see, mis on kellegi jaoks parim, on suhteline. Peipsiäärsest vallast, kust käisime Rae rahvale hiljuti sibulaid toomas, ei tuleks naljalt ükski memm oma kõrgete peenarde juurest Tallinna külje alla elama.

Kõike paratamatult võrreldakse

Paratamatult võib olla igasugune omavalitsuste võrdlus vägagi eksitav, sest kahte täpselt identset olukorda, kus omavalitsused tegutsevad, ei ole. Aga ühiskond nõuab parimaid. Kinno minnakse parimaid fi lme vaatama, poest ostetakse tunnustatud tooteid.

Mis seal ikka, inimloomusele on ju omane alateadlikult võrrelda ning sedapidi suhestuda maailma.

Omavalitsust võib aga vaadelda riigis tervikuna justkui nagu väikest pusletükki, mille raskus ja suurus on erinev võrreldes teiste samasse komplekti kuuluvate tükkidega. Kui nüüd mõelda, et hakkaks pusletükke omavahel võrdlema, siis tundub see üsna võimatu. Tükke on vaja tervikuks, et näha puslepilti. Järelikult ei saa otseselt hinnata ühte tükki teistest paremaks.

Rae vald on saanud omavalitsuste pingereas esimese koha. Mida on Rae vald ära teinud? Nii mõnedki ütlevad, et trump on õige koht päikese all ehk siis geograafi liselt soodne koht. Kindlasti on see eelis, kuid ilma tööta oleks lihtne oma trumpe maha mängida. Nagu öeldakse, et tippu jõudmiseks on vaja 99% töötahet ja 1% andekust.

Rae valla juhid erinevatel aegadel on teinud sisuliselt õigeid otsuseid, mis on toonud siia ettevõtluse. Värske statistika annab teada, et Rae vallas tegutseb 1155 äriühingut. Kohalik tugev majandus on konservatiivse fi nantspoliitika kõrval ekspertide sõnul üks olulisemaid tegureid, mis on vallale edu toonud.

Kuid mis teeb elu Rae vallas heaks? Minu lemmikvastus on, sest Eestis on hea elada. Kes soovib selles osas vaielda, ei see argumentidega hätta jää. Seades kõige olulisemaks võimaluse elada vabal maal ja rääkida eesti keeles, on Eesti eestlasele üks ütlemata tore paik elamiseks.

Märksõnad Rae valla kohta

Kuid kokkuvõttes, mis teeb Rae valla eriliseks? Otsides iseloomulikke märksõnu Rae valla kohta, siis võiks olla peale paljuräägitud lasteaiakohtade põua veel nendeks vähe toimetulekutoetusi, palju emapalkasid, veerandi jagu territooriumist on metsa all, sadakond kultuskivi, Lehmja tammik, kevadine Jüri klunker, Eesti vabadusvõitlejate muuseum, asustatus hõredast külast kuni moodsa linnakeskkonnani ning tugev mitmekesine kohalik majanduselu. Just see viimane on oluline näitaja ja võiks kindlasti olla see, mis teeb Rae valla tänases Eesti masuaegses elus eriliseks.

Kuigi inimestele üldjuhul meeldib nähtus „parim", ei oma omavalitsuse pingerea koht igaühe jaoks suurt rolli. Leidub õnneks palju neid, kelle jaoks on elu elamisväärt hoopis Õru või meile tuttavas paigas Peipsiääre vallas, mis mõlemad platseerusid pingerea teises otsas.

Omavalitsuste järjestamisel on kindlasti üks hea aspekt. Nimelt selgitavad inimesed välja, kus nad ise elavad või vähemasti mõtlevad selle peale.

Kui ma mõni aeg tagasi inimestega vesteldes kuulsin, et osad Eesti suurima aleviku Peetri elanikud teadsid, et nad elavad Tallinnas, sest kinnisvara ostes jaotus piirkond just Tallinna alla, olin pisut imestunud küll. Mis seal ikka, ega omavalitsuse nimi pole esimene asi, millele hommikuti mõelda. Samas miks mitte ei võiks see olla igapäevaste, vähemasti iganädalaste mõtete hulgas, sest kui olla teadlik kodukohast, selle elust, probleemidest ja võimalustest, suudad rohkem iseenda ja oma pere heaolu jaoks korda saata.