Orissaare Tugikeskus kogub tuult purjedesse


Orissaare Tugikeskus kogub tuult purjedesse
Foto: Ilmar Saabas

Kevadises valla lehes kirjutasin MTÜ Orissaare Tugikeskuse saamiseloost ning 2011. a plaanidest. Nüüd võib teha kokkuvõtte sellest, mida tehtud on.

Ametlikult on vormistatud rendileping Orissaare vallaga ruumide kasutamiseks, mis asuvad perearstikeskuse teisel korrusel.

Samuti oleme kolm ruumi sisustanud ESF projekti "Kaasaegsed teadmised lisaks kogemustele" stardirahaga (projekti taotlejaks oli Saaremaa õppekeskus).

Alates oktoobrikuust on tugikeskuse ruume kasutanud seltsing Orissaare Eakad oma ürituste läbiviimiseks.

21. novembril viisime koostöös vallavalitsuse, spordihoone ja perearstikeskusega läbi eakate tervisepäeva, kus Tiiu Mägi rääkis eakate sotsiaalhoolekandest, Milvi Viss õpetas võimlemisharjutusi, dr.elo lember rääkis, kuidas kaltsium ja d-vitamiin ning teised vitamiinid aitavad talvisel ajal tervena püsida.

Tervisepäeva kavas oli ka võistlusi (vildiviskamine, noolevise).

Selgitati välja Orissaare eakate meister vildiviskamises, kelleks said naistest Milvi Viss ja meestest Jüri Vabrit. Rändauhinna mõtles välja Kaire Nurja ja tegi valmis Andres Tüür.

22.-25. novembrini toimusid juba kolmandat aastat nn ilupäevad, mille raames pakkusid Orissaare ilusalongid eakatele soodushindadega teenuseid. nii et seda võib juba traditsiooniks pidada.

5. detsembril õpiti tugikeskuses tegema lauakaunistusi, juhendajaks oli Irja Salm.

12. detsembril tegid seltsingu Orissaare Eakad liikmed jõulukaarte valla üksi elavatele eakatele, et tuua jõulurõõmu nendegi südamesse.

Kord nädalas käivad eakad ujumas Leisi ujulas Märt Sõbra bussiga, kuhu mahub 8 inimest. Kes soovib ka tulla, andku teada Õili Keerusele tel 454 5164.

Septembris kuulutas Eesti Töötukassa välja hanke töötutele tööharjutuse läbiviimiseks Orissaare vallas. Tegime pakkumuse ning see osutuks valituks. ajavahemikul 3.10.-16.12.2011 viisime selle läbi viiele töötule valla allasutustes (õpilaskodu, spordihoone, kultuurimaja, raamatukogu) ja heakorratöödel aleviku territooriumil. Ka bussijaama ootepaviljon sai värskendust.

2012. a plaanidest on suurim tugikeskuse ruumide renoveerimine, aga samuti kõige selle jätkamine, mis lõppeval aastal alustati. Kindlasti püüame pakkuda midagi uut ja huvipakkuvat.

Lõpetuseks tänan kõiki koostööpartnereid ja häid abistajaid tehtu eest ja soovin jätkuvat meeldivat koostööd, rõõmsaid jõulupühi ja head uut aastat!