Paldiski Linnavalitsuse delegatsioon tegi visiidi Bashkortostani


Paldiski Linnavalitsuse delegatsioon tegi visiidi Bashkortostani
Scanpix

Paldiski linna ja Baskortostani vahel on tugev side, mis ulatub pikkade aastate taha ja on seotud Paldiski linnas asumisel olnud Salavat Julajeviga. Bashkortostani Vabariigi delegatsioonid külas­tavad tihti meie linna ja viimane suurem visiit toimus selle aasta juulis, kui nende valitsuse esindajad viibisid Eestis neli päeva.

Selle aja sisse mahtus ametlik visiit Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriu­misse, osaleti Paldiski Linnapäevadel ja Paldiski linna ning Paldiski Ettevõtjate Liidu poolt korraldatud ärifoorumil. Külalised tutvusid mitmete Paldiski ettevõtetega. Delegatsioon eesotsas asepeaminis­ter Salavat Sagitoviga andis külaskäigu viimasel päeval Paldiski linnapeale üle suulise kutse oktoobris toimuvale Bashkortostani Vabariigi aastapäeva tähistamisele.

Pärast külaliste saabumist oma kodumaale saadeti Bashkortostani asepeaminister Hr Sagitovi poolt ametlik kutse Paldiski linna dele­gatsioonile ja see oli mõeldud nii Linnavolikogu kui ka Linnavalit­suse liikmetele, samuti ka äriettevõtete esindajatele. Külastusajaks oli 7. kuni 14. oktoober. Paldiski linna delegatsiooni koosseisu kuulusid linnapea Kaupo Kallas, äsja ametisse nimetatud abilinnapea Stanislav tšerepanov, volikogu aseesimehed ene Martsepp ja eldar toonverk. Bashkor­tostanis toimuvast ärifoorumist võtsid osa Paldiskis asuvate ette­võtjate esindajad: Tallinna Sadama AS juhatuse esimees ain Kalju­rand, Esteve Terminalid AS juhatuse esimees Üllar raad, AS Eesti Gaas juhatuse liige Sergei Zagrebailov ja küberneetika valdkonna juhtiv spetsialist Ülo reitsakas.

Ametlik visiit algas lillede panekuga Bashkortostani pealinnas Ufaas maja juurde, kuhu 30.06.1940 aastal vangistatud Eesti Vaba­riigi esimene president Kons­tantin Päts koos perekonnaga asumisele saadeti ja kus ta elas vabakäiguvangina 1941. aasta juuni lõpuni. Seejärel asetati lilled rahvuskange­lase Salavat Julajevi ausam­bale. Päeva teisel poolel toi­mus asepeaminister Sagitovi poolt Paldiski delegatsiooni vastuvõtt Bashkortostani Va­bariigi valitsusemajas ja Kul­tuuriministeeriumi külastus. Kulutuuriminister Shafikova ja Paldiski LV delegatsiooni vahel toimus tõsine ja töine kohtumine, mis jätkus järgmisel päeval juba konkreetsete teemade valdkonnas.

Ühe olulise ideena kaalutakse Salavat Julajevi nimelise Bashkortostani Vabariigi kultuurikompleksi loomist Paldiski linna. Osa delegatsioonist sõitis Ufaast Salavati linna, teine osa delegat­siooni liikmetest jäid ette valmistama ärifoorumist, kuhu saabusid ka juba eelpool äramärgitud ettevõtjate esindajad Eestist. Bashkor­tostani Tööstusministeeriumi ettepanekul valiti ärifoorumi eesis­tujaks Eldar Toonverk. Foorumil osales lisaks Paldiski ettevõtjatele umbes 30 Bashkortostani äriettevõtet. Paldiski linna poolt esinesid E.Toonverk ja S.Tšerapanov, Bashkortostani Vabariigi ettevõtjate nimel võttis sõna tööstusminister Rustam Hairullin. Edasi toimus töö väiksemates rühmades.

Tihe tööpäev lõpetati Salavat Julajevi ja Tatarimaa Ak Barsi hokimeeskondade turniiril, kus mängu va­heajal toimus ka üllatav kohtumine Bashkortostani peaministriga. Lühikese kohtumise märksõnaks oli Paldiski linna ja Bashkortos­tani koostöö arendamine. Baškortostani Vabariigi aastapäeva tähistas Paldiski delegatsioon üheskoos Ufaas, pärast seda jaguneti taaskord kaheks erinevaks rühmaks: linna esindajad sõitsid Salavati rajooni, kus on Salavat Julajevi sünnikoht, ettevõtjate esindajad koos volikogu aseesime­hega E.Toonverk´iga jäid Ufaasse, kust sõideti Agideli linna tutvu­ma planeeritava jõesadama ehitusega. Allakirjutanul oli võimalus tutvuda ka suveniiritehasega Agidel ja Ufaa lähedal asuva mööb­litehasega. Ärasõidupäeval kohtus linna delegatsioon lennujaamas, kus Bash­kortostani esindajatega tehti kokkuvõtted ühiselt veedetud päeva­dest ja õnnitleti selle päeva sünnipäevalast - Paldiski linnapead.

Paldiski linna on oodata juba varsti uut delegatsiooni Bashkortos­tani Kultuuriministeeriumist ja loodame, et planeeritud koostööd hakkavad omandama juba konkreetset ilmet.