Peep Vassiljev: Maavanema loogika Suur-Rakvere joonistamisel on hämmastav

 (3)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivrepro

Et nina all olevat selgesti näha, pole vaja erilist annet. Külla aga on annet vaja selleks, et osata oma nina õiges suunas pöörata.
W. H. Auden

Oleme jälle aastas 2000. Ei oota me milleeniumi saabumist, vaid joonistame jätkuvalt uute omavalitsuste piire. 14 aastat tagasi kirjutas maavanem Pomerants ühe käega pomeriine ja teisega maakonnakaarti. Eesti lapitekki püüdis kokku traageldada napsu- ja möllumees Tarmo Loodus.

Nüüd tegelevad samad institutsioonid samade teemadega ja juhuslikult enne valimisi. Juhuslikult tegeleb selle teemaga üks ja sama erakond. Nüüd püüab iga maavanem oma tööandjale rohkem meelepärane olla ja käib võistlus, kes vähem omavalitsusi alles jätab. Kõige tublimad olid saarlased, kes täitsid ministri soovi täielikult ja Eestisse oleks jäänud 15 omavalitsust (loe: rajooni).

Meie maavanemal on rohkem haaret. Tema haukas tüki Ida-Virumaalt uuele Mere vallale ja teise tüki Viru-Jaagupi vallale.

Järvamaad on ennegi murendatud ja suur Tapa vald saab veelgi suuremaks. Arusaamatuks jääb ainult tõmbekeskuste teke. Mille poolest tõmbab Viru-Jaagupi inimesi rohkem, kui seda teeb Vinni või Pajusti?

Hämmastav on maavanema loogika Suur-Rakvere joonistamisel. Pidevalt rõhutab ta oma püha lauset maakonna tasakaalustatud arengust, kuid joonistamisel võeti aluseks Rakvere tulubaasi oluline suurendamine.

Vinni ja Rakvere valla olulised maksumaksjad liideti Rakvere linna alla, väiksema sissetulekuga alad jäid Viru-Jaagupi ja Kadrina valla omandusse. Eesti 30 tugevama ja areneva omavalitsuse hulka kuuluv Sõmeru jagati kolmeks, nagu teevad perenaised kodus pärmipulgaga. Iga tükike peab taigna õhuliseks kergitama, millest saab küpsetada väga maitsva piruka. Liites Sõmeru, Näpi, Ussimäe ja Roodevälja linnaga, muutuvad need alad linna suhtes äärealadeks. Kuna linna laenukoormus on maksimaalne ja volikogus investeeringute järjekorra otsustavad suuremalt jaolt linnas elavad volinikud, siis liidetavatel aladel tekib kiire taandareng. Pealegi on Rakvere linnavolikogu ülepolitiseeritud ja enne igat otsust või tegevust käib pidev lehmakauplemine.

Andja, Ubja ja Uhtna liitumine Mere vallaga loob vajalikud eeldused juurdepääsuks strateegilistele maavaradele. Vaeküla ja Raudlepa liitmine Viru-Jaagupi vallaga annab küll territooriumile lisa, kuid õnnepäikest vaevalt. Muutusi on vaja, seda ei eita keegi. Paraku alustame valest otsast - enne teeme ja siis mõtleme.

Ühekordset telefonikõnede positsioneerimist ja viie minuti pikkust küsimustele vastamist ei saa nimetada uurimustööks. Küsida tuleb inimestelt, mida nemad ootavad ja loodavad, millist teenuse kvaliteeti nemad vajavad. Vastavalt Riigikohtu lahendile tuleb täpselt formuleerida riigi ja omavalitsuse ülesanded. Praegune omavalitsuste rahastamise süsteem on ammu ajale jalgu jäänud. Liites viis vaest valda kokku, ei saa ühte suurt ja rikast.

See ei ole lõpp, see ei ole isegi mitte lõpu algus, kuigi see võib olla alguse lõpp.

W. Churchill

P.S. Vaatamata tuulisele poliitsuvele on loodus olnud meile armuline. Suvi on olnud äärmiselt päikseline, on lasknud loodust nautida ja korralikult puhata.

Soovin õppuritele värskust teadmiste omandamisel ja kaunist kooliteed!