Põlva valla ja linna koolide III folklooripäev: Õnnelik pealesattumine muruneidiste koosviibimisele


Põlva valla ja linna koolide III folklooripäev: Õnnelik pealesattumine muruneidiste koosviibimisele
Foto: Karin Kaljuläte

20. mail toimus Himmastes Jakob Hurda sünnitalus III Põlva valla ja linna koolinoorte folklooripäev. Imeilusate kavadega astusid rohelisele murupüünele Põlva ühisgümnaasiumi, Põlva keskkooli, Johannese Kooli Rosmal, Mammaste lasteaedalgkooli ja Himmaste algkooli lapsed.

Tervitussõnas lausus Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees Sirje Vill, kes innustas lapsi koguma ja talletama midagi, mille väärtus ajas aina kasvab. Alustuseks pakkus Sirje Vill välja vanad postkaardid, mida ta küsimustele saadud õigete vastuste eest lastele sealsamas ka jagama hakkas. Esitatavad küsimused olid mõistagi Hurda-teemalised.

Loosi tahtel astusid esimesena publiku ette Johannese Kooli Rosmal lapsed. Esmalt lasti kõlada väikekanneldel, millele järgnesid tähelepanu treenivaid ringmängud. Teisena astus publiku ette Põlva keskkool. Kõlas vägev regilaul hallitanud poisist ja väikese Annekese kahtlastest käikudest.

Põlva ühisgümnaasium oli ette valmistanud mitmekülgse kava lauludest, luuletustest ja pillimängust. Korrektsele esitusele lisasid silmailu tütarlaste rahvuslikus stiilis kleidid.

Mammaste koolipere on pikka aega tundnud sama elevust, mis valdab kevadel pesa punuvaid linde. Pole siis ime, et uue koolihoone sünd ka folkloorikavasse puges. Majaehitusest räägiti ka (rahva)tantsu keeles.

Viimasena astus publiku ette Himmaste kool. Siinsete laste esinemine polnudki esinemine selle sõna tavalises tähenduses, vaid justkui õnnelik pealesattumine muruneidiste koosviibimisele.

Hurda-seltsi juhatuse liikmetest koosnenud žürii tõi kavu hinnates esile üsna ühesuguseid nüansse ning tõdes, et ainuüksi folklooriga tegelemine meie koolides väärib esiletõstmist.

Kuni žürii aru pidas, kinnitasid lapsed pisut keha ja mängisid ringmänge. Premeeritud said kõik koolid ja sooloesinejad. Korraldajate eriline tänu ja tunnustus kuulus juhendajatele.

Folklooripäeva korraldas Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts. Korraldamist toetasid Põlva vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.