Projekteerimistööd Kareda vanas vallamajas


Sellekevadises LEADERi Järva Arengu Partnerite (JAP) tegevuspiirkonna taotlusvoorus sai rohelise tule PRIAsse rahastuse kinnitamise taotlemiseks ainuüksi Kareda vallast viis projekti.

Eestis on 26 LEADERi piirkonda. Võib vaid ette kujutada PRIA-le esitatud projektide hulka, kui ainuüksi JAPi kaudu esitati neid 102. PRIA paluski kinnitamiseks ajapikendust kahe-kolme kuu võrra. See edasilükkamine tekitas palju probleeme projektijuhtidele ajagraafikutest kinnipidamisel, hinnapakkumiste kehtimisel ajas, laenulepingute pikendamisega seotud kohustuste täitmisel jne.

Enne PRIA kinnitust võib MTÜ taotleja kasutada raha omaosaluse 10% piires. Samas võib hakata projekti tegevusi ellu viima. Hilisem rahastamisküsimus, siit ka risk äraütlemisel, jääb jälle PRIA kinnitamise/mittekinnitamise otsuse taha. Meie saime jah-sõna alles 14. septembril!

Projekteerimine on alanud

Kustkohast saada raha, esiteks omaosaluse, teiseks projektikulutuste katteks? Teatavasti katab PRIA kulutused lõpparuandluse põhjal. 90% rahastuse katmiseks tuleb võtta kas pangalaenu või leida töövõtjaga kompromiss töö tasustamise suhtes. Esna vallamaja projekteerimistöid tegev firma RTG Arhitektid nõustuski ära ootama rahastuse pärast PRIA-le aruandluse esitamist.

Projektide puhul katavad reeglina omaosaluse kulud kas taotlejad ise või paluvad tegevustoetust vallavalitsuselt volikogu kinnitusel. Suuremate projektide omaosaluse katmine käib praegu valdadele üle jõu. Jääb loota vaid annetajatele.

Esna vana vallamaja täielikuks rekonstrueerimiseks kulub tagasihoidlike arvestuste järgi 4,5 miljonit krooni. Tööd tuleb planeerida etapiti, samas järgides rangelt PRIA nõudeid.

Esimesed tööd

Praegu teeme koostööd projekteerijaga, arvestades esimese etapi toetussummaks ca 1 miljon krooni, omaosaluse summa on maksimaalselt 100 000 krooni. Selle rahaga peaks saama hoonele uue katuse ning korstnaotsad, korda aknad, ehk ka maja välisilme ja mõned uued uksed ning saali, fuajee ning sansõlmed, mis planeeritud kartserisse ja kõrvalruumi. Saali tuleb ehitada ka uus kaminahi. Vabatahtlike ja talgutöö abil teeme ära vajalikud lammutus- ja koristustööd. Ülejäänud uste ja hoone puidust siseelementide rekonstrueerimiseks on kavas kasutada Paide kutsekooli restaureerimisõppurite abi. Esna vallamaja oli esimene ja praeguseni hästi säilinud hoone kahekümne omataolise hulgas, mis ehitati enam kui sajand tagasi Järvamaale.

Esna vallamaja ehitamise tarbeks koguti 5000 tsaari kuldrubla piirkonna taluperemeestelt. Karesseni kui avalikkuse huvide suunas tegutseva ühingu nimel pöördume kõigi inimeste poole üleskutsega toetada võimalusel ka rahaliselt selle unikaalse hoone taastamist. Tänud kõigile, kes meie korraldatud üritustel osalenud! Samas kutsun ka seltsiga liituma.

Annetuse saab teha arveldusarvele SEB pangas 10220040429013, MTÜ Karessen.