Projektipartnerid seitsmest riigist kohtusid Võrus


Projektipartnerid seitsmest riigist kohtusid Võrus
Elav raamatukogu, „Minu Mallorca”.Võru Linna Leht

Võrumaa Keskraamatukogu korraldas Võrus 6.-10. juunini Grundtvigi rahvusvahelise projekti „Exploring routes to learning" raames töökohtumise välispartneritega.

Kohtumise ettevalmistamise ja külaliste vastuvõtmisega oli seotud enamik meie raamatukoguhoidjatest, kes selle projekti mõistes on täiskasvanud õppijad.

Raamatukogus tegutsev kunnakuur laulis külalistele võrukeelse laulu, tantsisime kõik koos kaerajaani, partnerid said võimaluse mängida kannelt ja voltida origami tehnikas luike, külas käisid isegi Katariina II ja George Browne.

Kohtumise kõige olulisem osa oli „Elava raamatukogu" korraldamine. „Elav raamatukogu" on teiste kultuuride õppimise ja isiksusliku arengu soodustamise meetod, millega antakse võimalus seista vastakuti oma eelarvamustega. „Elavas raamatukogus" on nagu päris raamatukoguski nii „raamatud" kui ka „lugejad". Ainult et paberkandjal või digitaalsete trükiste asemel saab teatud ajaks laenata rääkiva raamatu, inimese - elava raamatu. „Elava raamatukogu" raamatud on tõelised ja siirad - iga n-ö elav raamat räägib etteantud pealkirja all lugejaile oma isiklikust kogemusest.

Meil olid lugejate rollis raamatukoguhoidjad, kes laenasid raamatuid ehk projektipartnereid ja „lugesid" neid. Laenata sai raamatuid „Minu Šotimaa", „Minu Iirimaa", „Minu Austria", „Minu Portugal", „Minu Mallorca" ja „Minu Soome". Raamatukoguhoidjad said võimaluse rääkida inglise keeles, suhelda partneritega eri riikidest ja tutvuda erinevate kultuuridega.

Tulemus oli suurepärane. Google Docs-i abil täideti pärast hindamisvorm ja hinnang „Elava raamatukogu" kohta oli väga hea.

Partnerid saavad seda ideed oma asutustes kasutada ning meie töötajate enesehinnang tõusis märgatavalt, sest nad suutsid ennast inglise keeles suheldes edukalt väljendada. Salvestasime „Elava raamatukogu" ürituse DVD-le, mis antakse kõigile partneritele kui dialoogi arendamise õppevahend.

Mitmesse töisesse päeva mahtusid veel eelmise projektikohtumise analüüs, sõnaraamatu esitlus, projekti 2013. aasta plaanide ja infolehe arutelu, projekti veebilehe kavandi esitlus, kohtumine abilinnapea Kersti Kõosaarega, Eesti ja Võru linna kultuuri ja ajaloo tutvustamine ning palju muud.

Partnerid tutvusid raamatukoguga ja uurisid veebikataloogi RIKSWEB. Esitlesime raamatukogu külastajatele mõeldud RIKSWEBi juhendit, mis sai projekti käigus trükitud. Partnerid said sellest ideid, kuidas oma asutuse tööd paremini reklaamida.

Kohtumise olulisuse võib kokku võtta Austria partnereid tsiteerides: „Ilma sellise projektita ei oleks me kunagi sattunud nii ilusasse linna nagu Võru, saanud teada nii palju Eesti ajaloost ja kultuurist ega kohtunud nii imetoredate inimestega, kes teevad kõike kogu südamest."