Puhas rõõm puhtast metsast


Puhas rõõm puhtast metsast
Valdur Vacht

Talgupäeva Teeme Ära koristustööd toimusid laupäeval mitmel pool linnas.

Nagu ikka, olid mitmetes kohtades eestvedajaks erinevate erakondade Keila organisatsioonid.

Sotsiaaldemokraadid kutsusid koristama Ühisgümnaasiumi tagust metsa ja said puhtaks päris suure platsi. Keskerakonna eestvõttel koristati juba nädal varem Jõeparki.

Reformierakonna aktiiv koos heategevusklubidega Kiwanis ja Lions puhastasid Aia tänava lõpus Kaitseliidu maja juures olevat haljasala. Kolme peale oli rahvast rohkesti ja võsa, murdunud puude ning prahi eemaldamise järel avanes talgulistele ilus pilt. „Puhas rõõm puhtast metsast," ütles koristustöödel kaasa löönud linna heakorranõunik Rein Siim. Aktiivne tegevus käis veel kirikuaias ja terviseradadel.

Pühakoja ümber askeldas üle kolmekümne inimese, lisaks oma rahvale sõbrad Soomest Tampere kogudusest. Riisuti lehti ja korrastati haudu - tööd jätkus terveks päevaks.

Terviseradu olid puhastamas discgolfi sõbrad. Et suvel ketast lennutades selle ka sapsikust üles leiaks, harvendati põõsaid ja korjati kokku kuivanud oksi. Ära veeti mitu autokoormat oksi.

Üle-eestiliselt võttis Teeme Ära talgutest osa 43 137 inimest, väidab talgustaap. Kui palju oli aga neid, kes tegid tööd omal algatusel ja registreerimata - seda me ei tea. Samuti paljud keilalased koristasid laupäeval oma koduaeda ja aiatagust ning see töö polnud vähem väärtuslik kui ühistööna tehtud.

Oli tegus talgupäev!

Valdur Vacht


Valdur Vacht