Raamatupidamis - ja maksundusalane koolitus FIE-dele


Toimumisaeg: 17.02.2011
Koolituse kestus: 11.00 – 17.00
Toimumiskoht: Võrtsjärve külastuskeskus
Lektor: Olavi Kärsna

Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ kutsub Võrtsjärve kalanduspiirkonna kalureid ja ka teisi huvilisi 17. veebruaril FIE-de raamatupidamis – ja maksundusalasele koolitusele. Koolitus toimub Kolga-Jaani vallas, Jõesuus, Võrtsjärve külastuskeskuses.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

1. 2010. a tuludeklaratsioon ja sagedasemad probleemid maksuarvestusega.
2. Mida on uut seadustes:

 • Ettevõtjale olulised numbrid eurodes: maksuvaba tulu, sotsiaalmaksu miinimummäär, käibemaksukohustuse tekkimine jms.
 • FIE ettevõtte ja erikonto raha maksuvaba üleandmine.
 • FIE erikonto kahanemise arvestamine metsa ja põllumajandussaaduste müügi korral.
 • Maksuameti teavitamine residentsuse muuutmisel.
 • Seotud isikute laiem määratlus.
 • Varalise kahju hüvitise maksustamine.
 • Elukoha maksuvaba müügi piirangud.
 • Välisriigis teenitud tulu maksustamine.
 • Abikaasade ühisdeklaratsioon ja välismaalt saadud tulu.
 • Kassapõhine käibemaksuarvestus 2011.
 • Kinnisasja ja metalljäätmete käibemaksuga pöördmaksustamine.
 • Muudatused käibe deklareerimises.
 • Mida tähendaks FIE tegevusloamaks?
 • Osaühingu asutamine ilma sissemakseta.

3. Perekonna- ja pärismisseadusest FIE-le:

 • Varaühisus, soetisvara tasaarvestus ja varalahusus.
 • Ettevõtluse vara pere varana.
 • Pere varaline vastutus ühe abikaasa pankrotistumise korral.
 • Pere ülalpidamise kohustus ja varaline vastutus.
 • Abikaasade suhe FIE ettevõtluse varaga.
 • FIE vara pärimine.
 • Pärandvara inventuur ja pärandaja võlad.

4. Kas on mõtet minna üle osaühingule?

 • Töiselt tulult makstavad maksud ja raha isiklikuks tarbeks kasutamine.
 • See kardetud varaline vastutus.
 • FIE ja äriühingu omaniku/juhataja töötuskindlustus.
 • FIE ja äriühingu ettevõtluse kulud.
 • Kuidas ja kui kaua on võimalik äriühingu raha vabalt kasutada?
 • Millal peab äriühingu omanik varaliselt vastutama?
 • Füüsilise isiku võlgadest vabastamine pankroti korral.
 • Kuidas FIE ettevõte maksuvabalt osaühingule üle anda?
 • FIE tegevuse lõpetamine.

Koolitust finantseerib Euroopa Kalandusfond.

Osavõtuks registreerida hiljemalt 15ndaks veebruariks telefonil  52 98561 või kirjutada e-mailile jaanika@vortsjarv.ee

NB! Teretulnud on eelnevalt saadetud kirjalikud küsimused.