Rakvere tutvustab Turus energiasäästu-kogemusi


Rakvere tutvustab kogemusi energiasäästu vallas Turus toimuval esinduslikul konverentsil - Solutions 2011.

Keskkonnaalase suurkonverentsi “Solutions local, together” eesmärgiks on majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste aspektide omavahelise sidususe tugevdamine, et luua nn win-win lahendusi kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele, kogukondadele ning kodanikele. 

Nagu andis teada konverentsil osalev Rakvere linnapea Andres Jaadla, rõhutas Soome peaminister Mari Kiviniemi oma avakõnes omavalitsuste olulist rolli energiasäästu vallas, tuues näiteks Läänemere-äärsete linnade häid koostöönäiteid.

Malmö eestlasest linnapea Ilmar Reepalu rääkis Malmö näite põhjal linnaruumi innovatiivsest ning keskkonna- ja energiasäästlikust arendamisest. Linnapea rõhutas ka oma Eesti päritolu, sõnades, et "Eestis on kombeks, et noormees saab meheks, kui ta on istutanud puu". Teisisõnu - et tuleviku kujundajateks on noored, kelle maailmavaatest sõltub meie kõigi homne elukeskkond.

Rakvere linn on suuna võtnud Säästvale linna kontseptsiooni arendamisele ja linn tegutseb alates Linnapeade pakti allakirjutamisest 2009. aastal Rakvere Säästva Energia kavas /SEAP/ ettenähtud eesmärkide täitmise nimel. 

Linnapea Andres Jaadla sõnul annab kaasatus ja aktiivne osalemine Euroopa Liidu energia- ja keskkonnaalastes rahvusvahelistes projektides väga hea võimaluse nende eesmärkide sihipäraseks täitmiseks. "Osalemine rahvusvahelisel suurkonverentsil on heaks väljundiks vahetute kontaktide loomisel leidmaks uusi võimalusi ja projektipartnereid tulevikus avanevatesse meetmetesse projektide kirjutamisel," märkis linnapea, lisades, et Rakvere energiasäästualane tegevus loonud aluse linna viimase 4 kuuga täiendavalt ca 2,5 miljoni euro (40 miljoni krooni) lisaraha. 

Konverentsi ajal toimuvates töötubades tutvustatakse erinevaid keskkonaalaseid projekte ja praktikaid. Rakvere linn on osaline mitmes rahvusvahelises piirüleses projektis, mis keskndub just kliima-, keskkonna- või energiasäästualastele küsimustele. Ühes konverentsi töötoas tutvustatavaks parimaks praktikaks ongi Kesk-Läänemere programmist rahastatav projekt ”Ökotoe tegevused – üheskoos parema keskkonna eest”, mis keskendub organisatsioonisisese keskkonnateadlikkuse tõstmisele, kus ka Rakvere on üks projektipartneritest. Konverentsil osalemine toimubki nimetatud projekti raames.
Konverentsi käigus tõstetakse esile kultuuri kui üht jätkusuutliku arengu põhilist komponenti. Erinevaid huvirühmi püütakse ärgitada muutma oma tavasid ning töökultuuri jätkusuutlikumaks, eelkõige eesmärgile pühendumise läbi ning toetudes positiivsetele kogemustele.  

Konverentsi programm keskendub praktiliste lahenduste (teadmistele, mõtteviisidele, hoiakutele ja toodetele) ning ka konverents ise on korraldatud igas korraldusaspektis jätkusuutlikust meeles pidades. Turu on koos Tallinnaga 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinn.

Konverentsile on registreernud ligi 600 osavõtjat 19 erinevast riigist, peamiselt Põhjamaadest kuid registreernud on ka osavõtjaid Jaapanist ja Kanadast.

Ettekandjate seas on parlamendisaadikuid ja riigitegelasi, ministeeriumide ja kohaliku tasandi poliitikuid, ülikooli õppejõude ja professoreid. Konverents on neljas omalaadne Põhjamaade jätkusuutlike arengusuundade suurkonverentside sarjas. Eelmised konverentsid toimusid Göteborgis, Rootsis (2004), Oslos, Norras (2006) ning Odense’is, Taanis (2008).