Saku vald asus koostöös Saue vallaga projekteerima Eesti esimest liginullenergiahoonet - Nõlvaku lasteaeda


Naabrid Saku ja Saue vald teevad tihedat koostööd mõlemale omavalitsusele probleemiks oleva lasetaiakohtade nappuse leevendamiseks.

Ühiselt ehitatakse Laagri alevikku aadressile Kaselaane1/Vanasilla 31a Nõlvaku lasteaed Saue valla Laagri ning Saku valla Tänassilma piirkonna elanikele.

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamist ja ehitamist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond meetme ”Kohalike avalike teenuste arendamine” projekti „Saue valla ja Saku valla koostöös Nõlvaku lasteaia ehitus Laagri alevikus” raames 85% ulatuses.

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamise riigihanke pakkumused esitasid 29. septembriks 2010 kuus projektbürood: OÜ Sirkel & Mall, OÜ EMP A&I, AS EA Reng, OÜ Arhitektibüroo Allan Strus, AS RTG Projektbüroo ning OÜ Projekt Kuubis. Soodsaima hinnaga pakkumuse tegi OÜ Sirkel & Mall - Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamise ja autorijärelevalve teenuste hind on koos käibemaksuga kokku 741 588 krooni. Kalleim pakutud summa oli koos käibemaksuga 1 604 400 krooni. Töövõtuleping OÜ-ga Sirkel & Mall Laagri aleviku Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamiseks sõlmiti oktoobri lõpus.

Eesmärgiks on, et Nõlvaku lasteaia hoone oleks kaasaegne ka kuus aastat pärast valmimist ja vastaks Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivi nõuetele. Nii õnnestub Saku ja Saue vallal lasteaia olelusringi jooksul olulisel määral raha ja energiat säästa. Liginullenergiahoones on kõige suurema mugavusastmega sisekliima, sest selles on alati piisav kogus sooja värsket õhku, kõrge sisetemperatuuriga piirded talvel, vähene siseõhu konvektsioon ning passiivsete meetoditega saavutatav mugav sisetemperatuur suvel. Kõik need sisekliima näitajad on lasteaias äärmiselt olulised, et lapsed oleksid terved, et nende vanemad saaksid käia tööl ega peaks olema haiguslehel ning et lapsed saaksid hapnikurikkas ruumis keskenduda tulemusrikkale õppetööle ja arengule.

Liginullenergiahoone on kõige keskkonnasäästlikum ehitustehnoloogiline lahendus. Oma olelusringi jooksul on see ka majanduslikult kõige soodsam valik, võimaldades säästa ligikaudu 50% ehitusmaksumusest võrreldes energiatõhususe praegu kehtivatele miinimumnõuetele vastavalt ehitatud sarnase hoonega.

Liginullenergiahoone rajamise põhjus on selles, et Euroopa Liit uuendas mais 2010 oma hoonete energiatõhususe direktiivi, mille kohaselt peavad 2019. aastast kõik ehitatavad või oluliselt rekonstrueeritavad avalikud hooned olema liginullenergiahooned. Kuna aega sedavõrd olulise ehitusliku paradigma muutmiseks on jäänud kõigest 8 aastat, tuleb kogu meie kliimatingimustele vastav protsess alates modelleerimisest-projekteerimisest kuni kvaliteetse ehituspraktikani kujundada väga lühikese aja jooksul ning Nõlvaku lasteaed võikski olla üheks esimeseks näidisprojektiks.

Saku vald tegi energiatõhusa ehitamisega algust juba Kurtna koolimaja renoveerimisel. Palju teadmisi ja kogemusi on andnud osalemine Euroopa Liidu programmi Intelligent Energy poolt rahastatud Ida-Euroopa riikide omavalitsuste ühisprojektis INTENSE. Mõlema valla juhid võtsid liginullenergiahoone idee kohe omaks ning vallad asusidki seda ühiselt ellu viima.

Nõlvaku lasteaed peaks valmima 2012. aasta alguses.