Sargvere Lasteaed-Algkool saadab koolinime „Sargvere“ täna ajaloohõlma


Sargvere Lasteaed-Algkool saadab koolinime „Sargvere“ täna ajaloohõlma
Sargvere mõis. Pikki aastaid tegutses Sargvere Põhikool (praegune Lasteaed-Algkool) mõisa hoones.Paide vald

Täna kell 16 algaval kevadpeol saadab Sargvere lasteaia-ja koolipere pidulikult ajaloohõlma koolinime „Sargvere", sest uuel õppeaastal alustab tegevust Sargvere ja Tarbja ühine kool nimega Paide Valla Lasteaed-Kool.

„Sargvere" on nüüdseks pea 145 aastat kirjutatud koolilaste klassitunnistusele mitmel erineval moel: kõrgem algkool, mittetäielik keskkool, põhikool, lasteaed-algkool.

Tugevaid õpitraditsioone, huvi-, näitemängu- ja kodulooalast tegevust on hoitud ja vaatlemiseks esitatud ka viimasel kevadpeol, kus kokkuvõte viimastest õppeaastastest pidulikult Sargvere mõisa ajalootubade perenaisele Sale Talvistele kogukonna kultuuriloo talletamiseks ka üle antakse.

Paide Vallavolikogu otsusega lõpetatakse alates käesoleva aasta 30. juunist Tarbja Lasteaed-Algkooli ja Sargvere Lasteaed-Algkooli tegevus ning 1. juulist moodustatakse Paide Valla Lasteaed-Kool, mis loob võimaluse saada haridust põhikooli I ja II kooliastmes. Otsuses viidatakse ka lastevanemate seas läbi viidud küsitlusele, milles oldi nõus uue ühise juhtimise all oleva kooli moodustamisega kui nii kooli kui lasteaia ruumid jäävad nii Tarbja kui ka Sargvere külla. Seoses sellega tuleb Tarbja kooli juurde 6. klass.