Seltsingud võtsid vastu kassiaasta


(Foto: Delfi, TopFoto/Scanpix)
(Foto: Delfi, TopFoto/Scanpix)Eestielu

Iga uue alguse tähistamine on rõõm. Kuigi 1.jaanuari ilutulestik ja šampusepudelite paugutamine valmistab heameelt paljudele, siis ega küll küllale liiga tee!

Kaarma valla seltsingud on teinud algust vahva tradit­siooniga võtta vastu uut aastat ka idamaade kalendri järgi.

Sel aastal oli Valge kassi ja jänese peo eestvedajaks Hakjala seltsing. Pidu sai teoks 6.veebruaril Aste klubis. Ühtekokku oli selt­silisi üle neljakümne.

Juba mõned päevad varem ehk 3.veebruaril alanud uut aastat loetakse kogu kaheteistküm­neaastase hiina kalendri tsükli järgi üheks edukamaks. Hiina kalender ja hiinlased ni­metavad käesolevat Jänese aastaks. Jänes on nende jaoks maag, kes kuu peal elueliksiiri segab. Ta on tark ja kaval ning sellise ole­musega tõotab tulla astroloogide ennustuste kohaselt ka eesolev aasta. Eurooplased on asendanud jänese kassiga. Kass on see, kes kõnnib omapead, tal olevat üheksa elu, ta maandub alati käppadele, tema poolehoid ja tähelepanu tuleb välja teenida. Küllap võib 2011.aastat iseloomustada ka selliselt.

Üht-teist põnevat hiina kalendri ja sellega seonduvate traditsioonide, kasside ja jäneste kohta sai teada iga peoletulnu.. Koos sai mängitud-meisterdatud, lauldud-luuletatud, viktoriinis mõõtu võetud, suu magusaks tehtud ning juttu puhutud. Igaüks lahkus muheda tujuga - just nii, nagu ühele pühapäe­vale kohane! Suur tänu Hakjala seltsingule korraldamise ning teistele kohaletulemise ja kaasalöömise eest!