Selveri tulek saab reaalseks detailplaneeringu kehtestamisel

 (1)
Selveri tulek saab reaalseks detailplaneeringu kehtestamisel
Foto: Tanel Meos

Peetri aleviku Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning nende kinnistute lähiala detailplaneeringu järgi rajatakse Tartu maantee, Mõigu tee, Aruheina tee ja Raudkivi tee vahelisele maa-alale Selver, lasteaed, ridaelamud, haljasala ning uus tänavavalgustusega avalikult kasutatav tee Mõigu tee ja Raudkivi vahelisel alal. „Kehtestamist ootav detailplaneering näeb ette veel Aruheina tee rekonstrueerimist.

Projekteerimist ja ehitamist ootab samuti kahesuunaline tee Mõigu teest kuni Küti tee ristmikuni, teisisõnu Peetri koolini," ütles abivallavanem Tarmo Toomet, kes lisas, et uue tee ehitamisega rajatakse ka kergliiklustee ning kogu ala saab olema valgustud ja haljastatud. Välja ehitatakse ka sadeveesüsteem.

Abivallavanem märkis, et detailplaneeringu realiseerimise eelduseks on riigilt lasteaia ehituseks vajaliku 7719 m2 suuruse krundi saamine munitsipaalomandisse ning selle osas on jõutud juba põhimõtteliste kokkulepeteni.

Detailplaneeringu elluviimise tegevuskava näeb ka ette, et koos Selveri kauplushoone rajamisega ehitatakse välja Tartu maantee ja Mõigu tee ristmik, mis parandab oluliselt Peetri aleviku ühendust Tallinna Jüri suunal.

Vallavalitsus plaanib detailplaneeringu kehtestada oktoobrikuus.