Skate-park nüüd Peetri külas

 (1)
Skate-park nüüd Peetri külas
Pilt on illustreerivFoto: Siim Lõvi

Noores ja arenevas Peetri külas on noortel senimaani veel vähe võimalusi kohtumiseks ja suhtlemiseks.

Seega ot­sustati Rae valla majandusameti ja abi­vallavanem Meelis Kasemaa eestveda­misel Peetri lasteaed-algkooli lähedusse planeerida skate-park, mis laste ja noorte rõõmuks 15. novembriks valmis. Ettevõt­mine sai teoks tänu Leader-programmi III meetmele „Põhja-Harju koostöökogu tegevuspiirkonna noored".

Selle meetme üheks eesmärgiks on ekstreem- ja rahvaspordi arendamine. Toetades noorte aktiivset tegevust, pak­kudes välja kohalikke võimalusi, hoiame ära valglinnastumise ohtusid.

Ettevalmistavate tööde ja projekti kir­jutamisega alustati 2010/2011. aasta talvel ja projekt esitati tänavu märtsis. Otsus toetuse määramise kohta saabus PRIA-lt 15. augustil.

Projekti kirjutamise ajal sai nõu küsi­miseks alati pöörduda Põhja-Harju koos­töökogu projektijuhi Margit Pärteli poole. Kohaliku tegevusgrupi töö on seega igati kiiduväärt ja kohaliku omavalitsuse tegemisi toetav ettevõtmine.

Skate-pargi konstruktsioonid valmis­tas ja skate-pargi rajas Peetri külla Rae vallas Jüri alevikus tegutsev laste mängu­väljakute tootja TipTipTap OÜ.

Ehituse käigul hoidsid silma peal tee­hoiuspetsialist Ain Puna ja ehituse pea­spetsialist Einar Ohov.

Skate-pargi üldpindala on 250 m² ja atraktsioonide sõidupind 70 m². Park koosneb omavahel ühendatud viiest ele­mendist: miniramp, ledge, bank, rail ja quarterpipe (neile eestikeelseid vasteid veel polegi). Skate-park läks maksma 15 686 eurot, millest Leaderi meetmest taotletav toetus oli 11 763 eurot.

Soovime kasutajatele lõbusat ajaveet­mist ja hoiame uue skate-pargi korras ja puhta!