Sokaoru terviserada sai valgustuse

 (1)
Sokaoru terviserada sai valgustuse
Sokaoru suusarajal saab iga spordisõber valida oma tehnika ja tempo. Foto: Kalmer MärtsonKarksi Sõna

Sokaoru suusarada on rajatud 1960. aastate alguses ning pakkus kuni 1995. aastani Karksi valla elanikele vabaajaveetmise- ja sportimisvõimalusi. Maareformi käigus tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ning seetõttu katkesid sportimisvõimalused.

Karksi vallas on terviseedendamist läbi aegade peetud väga oluliseks valdkonnaks. Sihikindla töö tulemusena on suurenenud inimeste arv, kes väärtustavad oma tervist ja tegutsevad aktiivselt enda ning ümbruskonna tervisepotentsiaali parandamisel. 2011. aasta juunis eraldas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet MAK 3.2 meetmest "Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus" Karksi-Nuia Rattaklubi kolmandale projektile "Sokaoru terviseraja 1,3 km rajaosa valgustuse rajamine" toetust summas 42 550 eurot. Projekti kogumaksumus oli 47 277,42 eurot, millest Karksi valla omafinantseering oli 4727,74 eurot.

1,3 km suusaraja valgustust on võimalik sisse ja välja lülitada kell 16.00-22.00 stardi- ja finišipaigast ning Vana-Abja tee ning paisjärve äärde jääva parkla esimese valgustusposti juurest.

Sokaoru terviserada on 5 kilomeetri pikkune ja liigendatud lühemateks 0,8 km, 2 km, 3 km ja valgustatud  1,3 km radadeks.

Karksi vald tänab Karksi-Nuia Rattaklubi ja maaomanikke Meelis Rulli, Marko Sootsi, Heiki ja Ants Arrot, Enn Villot ning aktsiaseltsi Iivakivi, kes andsid oma panuse ja nõusoleku Sokaoru terviseraja taastamisel.

Soovime kõigile Karksi valla elanikele aktiivset terviseraja aastaringset kasutamist!

Dmitri Orav, spetsialist-projektijuht

Andi Sõmmer, MTÜ Karksi-Nuia Rattaklubi juhatuse liige