Suured muutused Peetri alevikus on algamas

 (7)
Suured muutused Peetri alevikus on algamas
Rae Sõnumid

Peetrit on ees ootamas suured muutused. Võiks öelda, et Rae valla noorim alevik hakkab võtma oma sisult aedlinna ilmet, mis tähendab, et eluks vajalikud teenused tulevad rahulikus rohelises elukeskkonnas elanikule järjest lähemale.

Sügisel saab valmis Peetri Lasteaed- Põhikooli laiendus. Hiljuti alustasime Aruheina teele uue 180-kohalise lasteaia projekteerimist, mille ehitus algab veel sel aastal. Täies hoos on Peetri aleviku keskplatsi ja puhkeala rajamise ettevalmistamine ning tööd tehakse ka selle nimel, et tulevikus oleks Peetris noorteja perearstikeskus. Ees seisavad suured tööd, millest osade valmimist näeme juba lähikuudel ja lõpptulemust lähiaastate sees. Tänase visiooni järgi võime tõdeda, et Peetrist saab kaasaegne ja mugav elukeskkond ja ideaalne paik inimesele, kes väärtustab linnalist asustust vaikses elamupiirkonnas.

Mart Võrklaev
vallavanem


Rae vald panustab järjepidevalt sademevee süsteemide arendusse Peetri alevikus

Vallavalitsus ja AS Elveso on viimasel aastal pööranud oma tegevuses suurt tähelepanu sadeveetrasside ehitamisele kogu vallas. Suvel 2012 tehti Peetri alevikku sademevee torustiku ühendus Suurekivi tänava ja Kuldala sademeveepumpla vahel. Selle tulemusel on võimalik suunata Suurekivis piirkonna sademevesi Kuldala sademevee pumplasse ja lahendatud on Suurekivi piirkonna suured üleujutused.

Seotud lood:

Tänavu, Selveri kerkimisega Peetrisse ehitatakse välja sadevee süsteem Aruheina tee ja Mõigu tee piirkonnas.

Kindlasti peab olema valmis mõne ajutise ühe- kuni kahepäevase suurema veeloigu tekkimiseks, kui lumi peaks kiiresti ära sulama või tuleb korraga üle 50 mm sademeid, kuid selline olukord võib tekkida mistahes piirkonnas Eestis, kus vesi ei jõua eest ära voolata.

Meelis Kasemaa
AS Elveso juhatuse liige
_____________________________________

Valik arvulisi ülestäheldusi Peetri kohta

  • Aasta 1631 mainitakse kirjalikult Petrikülli seoses Mõigu mõisa tehinguga.
  • Aasta 1857 on Peetri külas kolm talukohta ja 12 saunikukohta. Talud on Peetri, (Petri), Allika ja Vägeva (Wäggewa).
  • Aasta 1868 ehitab Allika talu peremees ja Mõigu valla liige Hans Hallika omale veski ja saab selle hiljem rendile Tallinna Toomkoguduse kirikukonvendilt.
  • Aasta 1959 elab Peetri külas 134 inimest. Peetri näeb välja tüüpilise tänavaküla tüüpi asulana (nn Peetri vana-küla).
  • Aasta 1970 liidetakse Mõigu küla Peetri külaga.
  • Aasta 2003 algab rahvastiku juurdevool ja uuselamute ehitamine.
  • Aasta 2009 ületab Peetri küla elanike arv rahvastikuregistri andmete põhjal 2000 piiri.
  • Avatakse põhikool ja lasteaed.
  • Aasta 2012 saab Peetri külast alevik.
  • Aasta 2013 on kasvanud elanike arv rahvastikuregistri andmete järgi üle 3200 piiri. Sügisel avatakse lasteaia ja põhikooli laiendus ja aasta lõpus 6500m2 suurune market.