Suurõppus Kevadtorm esmakordselt Jõelähtme vallas

 (4)
Suurõppus Kevadtorm esmakordselt Jõelähtme vallas
Foto: Rauno Volmar, Eesti Päevaleht

9.-25. mail toimub traditsiooniline Kaitseväe suurõppus Kevadtorm 2013, mis tänavu toimub esmakordselt Põhja-Eestis: peamiselt Harjumaal (sh Tallinnas), aga ositi ka Lääne-Virumaal ja Järvamaal. Esmakordselt osaleb õppusel Merevägi ja esmakordselt on võimalik ka Jõelähtme valla elanikel jälgida näidislahingut Kaberneeme ja Neeme vahelisel alal.

Tänavusel Kevadtormil osaleb üle nelja tuhande kaadrikaitseväelase, ajateenija, kaitseliitlase, reservväelase ja ametniku ning põhiraskus on 1.Jalaväebrigaadi, Põhja kaitseringkonna Kaitseliidu malevate üksustel ja Mereväel. Õppus on nö lõpueksamiks ajateenijate jalaväepataljonile, pärast Kevadtormi lähevad selle sõdurid reservi. Samuti formeeritakse õppuse ajaks reservväelastest koosnevaid maa- ja mereväe allüksusi, lisaks ka Kaitseliidu Harju, Tallinna ja Rapla maleva üksusi.

Vastutegevust teeb õppusel peamiselt Scoutspataljon, millele on allutatud ka Läti kaitseväe jalaväekompanii ja Leedu kaitseväe luurerühm. Õppusel osalevad veel väiksemad Prantsuse ja Belgia üksused.

Kevadtorm 2013 on jagatud kolme etappi: ümberpaiknemine, koostegevusõpe ja lahinguülesannete täitmine.

Õppuse teine ja kolmas etapp 9.-21. maini viiakse läbi peamiselt KV Keskpolügooni aladel Kuusalu vallas Harjumaal ja Lääne-Virumaa Kadrina valla loodeosas. 21.-23. maini liiguvad õppusel osalevad üksused Keskpolügoonilt läbi Tapa, Aegviidu. Albu ja Anija valla Kuusalu valda. Õppuse aktiivne faas lõpeb vasturünnakuga 24. mail Kuusalu vallas Soodla veehoidla ja Tallinn-Peterburi mnt vahelises ruumis.

Lisaks on planeeritud üksikuid operatsioone 19.-23. mail Jõelähtme valda Kaberneeme ja Jägala piirkonda, Loksale, Suurpeale ja Harale Kuusalu vallas ning Tallinnasse Lauluväljaku, teletorni ja Iru silla piirkonda.Õppuse juhtstaap hakkab paiknema kaitseväe Jägala linnakus.

Kevadtorm on osaliselt avatud ka kohalikele elanikele, tehakse näidislahinguid, mida on võimalik jälgida. Üks selline kavandatakse näiteks Neeme ja Kaberneeme vahelisele alalale ning Loksale.

Õppust on asunud ette valmistama ja „lahinguruumi" kujundama tsiviil-militaarkoostöö grupp (CIMIC), kelle ülesandeks on maa-alade kasutamise kooskõlastamine ja Kevadtormi käigus kohalikel elanikel tekkida võivate probleemide lahendamine. Õppuse ajal ja pärast selle lõppu vaatavad just CIMIC grupi meekonnad üle kõik maa-alad, mida kasutati ja tagavad selle, et kõik oleks sama heas korras kui enne õppust.

Kui mingi õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand - auto, aed vms, tuleb viivitamatult ühendust võtta tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) üksusega, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Kõigi õppusega seotud küsimuste ja pretensioonide tekkimisel palun võtke ühendust Kevadtorm 2013 tsiviil-militaarkoostöö inimestega telefonil 717 1085 või e-maili teel kevadtorm@mil.ee.

Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka relvad - alustades teenistusrelvadest, ehk automaatidest ja lõpetades suuremakaliibrilistega haubitsatega. Kevadtormi ajal kasutatakse imitatsioonivahendeid - pärismoonaga laskmisi ei toimu, neid viiakse läbi vaid Kaitseväe Keskpolügoonil. Imitatsioonivahenditest kasutatakse paukmoona, suitsugranaate ning pimedal ajal valgustusrakette.

Õppelahingutega võivad kaasneda ka ajutised liikluspiirangud, seega palume tähelepanelikumalt vaadata liiklusmärke. Liikumispiirangutega teedel juhivad liiklust sõjaväepolitseinikud.

Kevadtorm 2013 lõpeb 25. mail lõpurivistusega Kuusalu staadionil.

Tänavu üheteistkümnendat korda toimuvat Kevadtormi korraldatakse igal aastal erinevas Eesti piirkonnas: 2003. aastal peeti Kevadtormi Lääne-Virumaal, 2004 Ida-Virumaal, 2005 Valga- ja Võrumaal, 2006 Ida-Virumaal ja Jõgeva maakonnas, 2007 Tartu- ja Põlvamaal, 2008 Lääne- ja Ida-Virumaal, 2009 Lääne- ja Ida-Virumaal ja Jõgevamaal, 2010. aastal Pärnu- ja Viljandi maakonnas, 2011. aastal Tartu-, Võru- ja Põlvamaal ning mullu Ida- ja Lääne-Virumaal.