Tagalahe äärde plaanitakse Eesti suurimat kalakasvandust


Kalatalu Härjanurmes
Kalad kasvandusesFoto: Raivo Tasso

Ösel Aquafarms OÜ soovib kunagise Kesknõmme kalakasvanduse riismetele Tagalahe ääres rajada Eesti suurima kalakasvanduse, mille toodang ületaks tunduvalt Eesti kalakasvanduste praegust kogutoodangut.

Detsembris tehnilise järelevalve ametile kalakasvanduse hoonestusloa taotluse esitanud Ösel Aquafarms OÜ juhatuse liige Andro Ots ütles, et praegu käib alles lubade taotlemise protsess, mis võib aega võtta 3–4 aastat. Praegu kinnistul kehtiv detailplaneering näeb ette jahisadama ja hotelli rajamist, kuid möödunud aastal kinnistu omanikuks saanud ettevõte soovib planeeringut muuta.

Ösel Aquafarms sooviks 1980-ndatel rajatud, kuid pikemat aega kasutamata seisnud kalakasvanduse renoveerida ja tehnoloogiliselt uuendada. Kesknõmmele tuleks Eesti esimene mereveeline kasvandus, kus tahetakse kasutusele võtta keskkonnasäästlik tehnoloogia, mis saastab keskkonda 80% vähem kui kala kasvatamine meresumpades.

Loe edasi Saarte Häälest.